Mina studier

Alla Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste Pressmeddelandena från YrkesAkademin.

Pressmeddelanden

13 sep

YA Holding initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Som meddelats genom pressmeddelanden den 4 september 2023 har YA Holding ABs (publ) (“YA Holding” eller “Bolaget”) dotterbolag YrkesAkademin AB ansökt om företagsrekonstruktion (”Företagsrekonstruktionen”). Parallellt med beslutet om att ansöka...

04 sep

Tingsrätten godkänner dotterbolaget YrkesAkademin AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

YA Holding AB (publ) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB idag har fått sin ansökan om företagsrekonstruktion beviljad vid Falu tingsrätt. Tingsrätten har utsett Mikael Kubu från Ackordscentralen till...

04 sep

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB ansöker om företagsrekonstruktion

Styrelsen i YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt. ”Målet är att rädda verksamheten,...

01 sep

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2023.

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 juni 2023. Andra kvartalet (April – Juni) 2023 Omsättningen ökade med 0,6% till...

01 sep

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB har finansiella svårigheter, lämnade uppskattningar om finansiell utveckling inaktuella och uppskattningar för koncernens finansiella utveckling offentliggörs

Styrelsen i YA Holding AB (publ) (”YA Holding” eller ”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB har finansiella svårigheter och utreder förutsättningarna för ansökan om insolvensförfarande i YrkesAkademin AB,...

28 aug

YA:s CFO har sagt upp sig från sin anställning

YA Holding AB:s (publ) (”YA” eller ”Bolaget”) Chief Financial Officer (CFO) Antti Rokala har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar utanför koncernen. Antti har varit...

27 aug

YA Holding senarelägger datum för offentliggörande av kvartalsrapport Q2 2023 till den 31 augusti 2023

Som tidigare meddelats har YA Holding AB (publ) haft för avsikt att offentliggöra sin kvartalsrapport Q2 2023 den 28 augusti 2023. Styrelsen har idag beslutat att senarelägga datum för offentliggörande...

31 maj

YA Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma samt offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2023

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens...