Mina studier

Alla Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste Pressmeddelandena från YrkesAkademin.

Pressmeddelanden

25 nov

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2022.

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t o m 30 september 2022. Tredje kvartalet (Juli – September) 2022 Omsättningen ökade med 17,9% till...

10 nov

Förändringar i YA Holding AB:s styrelsesammansättning

Vid extra bolagsstämma som hållits denna dag i YA Holding AB har det beslutats att Tobias Karte inte längre ska vara styrelseledamot. Vidare har stämman beslutat att utse Pia Kåll...

04 okt

YrkesAkademin erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades genom kallelse den 15 september 2022 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets...

22 sep

YrkesAkademin säkrar bankfinansiering med bolagets relationsbank och därmed ytterligare kapitaltillskott från CapMan

Som tidigare meddelats den 13 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) fört diskussioner med Bolagets relationsbank om en förlängning av Yrkesakademin AB:s existerande checkräkningskredit (”Checkräkningskrediten”). Bolagets...

15 sep

YrkesAkademin initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån samt offentliggör vissa uppskattningar för koncernens finansiella utveckling

Som tidigare meddelats den 13 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) nått en uppgörelse med en majoritet av obligationsinnehavarna under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer...

13 sep

YrkesAkademin har framgångsrikt förhandlat överenskommelse med en majoritet av obligationsinnehavare under utestående obligation

Som tidigare meddelats den 12 augusti 2022 och den 1 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) med anledning av Bolagets likviditetssituation inlett diskussioner med obligationsinnehavarna under...

13 sep

Överprövning av tilldelningsbeslut Steg till arbete

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av Steg till arbete. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet.Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande...

01 sep

YrkesAkademin befinner sig i en ansträngd likviditetssituation

Koncernens likviditetssituation är ansträngd och koncernen är engagerad i en översyn av olika finansierings- och verksamhetsalternativ för att undvika en akut brist på likviditet under andra halvan av september 2022...