Mina studier

Förändringar i YA Holdings styrelsesammansättning

8 februari, 2024

Vid den extra bolagsstämman som hållits idag i YA Holding AB (publ) har det beslutats att Johan Pålsson inte längre ska vara styrelseledamot.

Efter det ovanstående beslutet består styrelsen av Katarina Axelsson Lindgren (ordförande), Conny Karlsson och Daniel Nejman.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 kl. 11:15 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se