Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkesutbildningar som

leder till jobb

 

Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå som leder till jobb. Det är din hemkommun som bekostar och beslutar om din utbildning.

 

Se vad som finns nära dig:

Vad är yrkesvux?

 

Den är till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning, som vill omskola dig eller utveckla dina kunskaper för att höja din kompetens. Du kan även komplettera en redan befintlig yrkesinriktning. Studieupplägget är flexibelt och individanpassat. En studieplan upprättas för dig och utgår från dina mål, förutsättningar och behov. Du läser i din egen takt vilket gör att utbildningstiden varierar. Du väljer själv om du vill studera på heltid eller halvtid. Det finns möjlighet att läsa enskilda kurser eller hela utbildningar (kurspaket). I varje utbildning ingår Arbetsplatsförlagt lärande, APL, hos företag (se mer under Vad är APL?). Alla yrkesvux-utbildningar ger betyg.

 

Hur lång är en yrkesvux-utbildning?

 

De flesta yrkesvux-utbildningar är ca 1 år. Yrkesförarutbildningar är kortare. Då upplägget anpassas individuellt varierar dock utbildningstiden. Heltidsstudier omfattar minst 20 poäng per vecka. En utbildning på 1200 poäng är alltså 60 veckor lång men kan bli kortare beroende på studietakten.

 

Är Yrkesvux något för mig?

 

Du är behörig att söka om du:

  • Är 20-64 år
  • Saknar gymnasiebetyg
  • Vill komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
  • Vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
  • Behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.
  • Har behörighet i grundläggande svenska eller motsvarande (kan skilja mellan utbildningar och orter, se mer under varje utbildning)

 

Hur ansöker jag till en yrkesvuxutbildning? 

 

Ansökan görs via den kommun som du är folkbokförd i. Därför ska du i första hand vända dig till vägledningscentrum eller vuxenutbildningen i den kommunen. Det är din hemkommun som bekostar din utbildning och som beslutar om antagningen (och inte YrkesAkademin)

 

Kostar det något?

 

Nej! Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta studiematerial, t.ex. böcker eller skyddsutrustning som är nödvändig under din utbildning.

 

Kan jag ansöka om studiemedel?

 

Yrkesvux-utbildningar är studiemedelsberättigade och om du vill kan du ansöka om studiestöd under din utbildningstid (bidrag och/eller lån) hos CSN. För mer information kan du läsa mer och kontakta dem via deras hemsida www.csn.se eller på telefonnummer 0771-276 000 (mån-fre kl. 09:00-15:00).

När du ansöker om studiemedel är det viktigt att du uppger vuxenutbildningen som du är antagen hos som utbildningsanordnare och inte YrkesAkademin.