Yrkesvux

 

Yrkesvux är utbildning för dig som saknar fullständigt gymnasiebetyg och är intresserad av en yrkesutbildning.
Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad, dvs du kan ansöka om bidrag eller lån hos CSN under din studietid. Läs mer om det här.
För att söka en utbildning via Yrkesvux ska du i första hand vända dig till vägledningscentrum i din hemkommun, där du bor. Det är hemkommunen som bekostar din utbildning och som beslutar om du får gå utbildningen.
Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning, du läser till ett yrke, och i varje utbildning ingår det praktik hos företag. Alla Yrkesvux-utbildningar ger betyg.