Mina studier

Visselblåsning

 

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden inom YrkesAkademin. Genom detta system kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet.

 

Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget 2Secure, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef eller lämna dina synpunkter i kontaktformulär längre ned på denna sida.

 

Visselfunktion

 

Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på YrkesAkademins vitala intressen

Vid klagomål, förbättringsförslag eller andra tankar kring YrkesAkademin ber vi er att använda vår Tycka till-funktion. 

 

Gå till TYCKA TILL

 

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

 

  1. Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden DBL817 (Du behöver koden för att komma till vår företagssida så att vår externa part ska veta att ärendet avser YrkesAkademin)
  2. Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
  3. Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

 

GÅ TILL VISSELBLÅSARFUNKTIONEN

 

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till YrkesAkademin?

 

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har 2Secure säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare fritt till YrkesAkademin utan din tydliga tillåtelse.

 

Vanliga frågor och svar

 

Information om behandling av personuppgifter

 

YrkesAkademin AB är personuppgiftsansvariga för uppgifterna. Det innebär bl.a. att YrkesAkademin har skyldighet att informera om dina rättigheter, och att YrkesAkademin måste ha det rättsliga stödet för att 2SecureAB ska kunna behandla inkommande ärenden och personuppgifterna som inkommer till deras system.

 

Mottagare av personuppgifter:

 

2SecureAB

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

 

Personuppgifter i visselblåsartjänsten används för att ta ställning till de rapporter som lämnats i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i allvarliga oegentligheter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att YrkesAkademin har ett berättigat intresse av att 2SecureAB behandlar personuppgifter för det ovan nämnda syftet.

 

Uppgifter som behandlas

 

I visselblåsartjänsten behandlas de uppgifter som lämnats i en anmälan samt de kompletterande uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en utredning. Detta kan bl.a. omfatta namn, befattning och uppgifter om påstådda oegentligheter såsom lagöverträdelser. Uppgifterna tas bort snarast möjligt om en anmälan befinns vara uppenbart ogrundad. Om en anmälan leder till utredning tas uppgifterna bort när utredningen är avslutad, eller när uppgifterna inte längre behövs för detta ändamål.

 

Dina rättigheter

 

Du kan läsa om dina rättigheter och YrkesAkademins integritetspolicy på www.ya.se/integritet. Vid frågor kan du vända dig till gdpr@ya.se.