Mina studier

Tingsrätten godkänner YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB:s begäran om förlängning av företagsrekonstruktionen

12 december, 2023

Som meddelats genom pressmeddelande den 1 december 2023 lämnade YA Holding AB:s (publ) (”YA Holding”) helägda dotterbolag YrkesAkademin AB samma dag in en begäran till tingsrätten om en förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen.

YA Holding meddelar nu att Falu tingsrätt idag har beviljat YrkesAkademin AB:s begäran om en förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre (3) månader till och med den 4 mars 2024.

För mer information om bakgrunden till företagsrekonstruktionen klicka här.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-12 14:20 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se