Våra resultat

4 av 5 i arbete efter utbildning

 

Jan Larsson, vd YrkesAkademin

Allt vi gör syftar till en enda sak: att fler ska kunna arbeta och Sverige bli rikare. Vi kan hjälpa våra deltagare med rätt kompetens, lång yrkeserfarenhet och rätt kontakter. Våra yrkesutbildningar utgår alltid från vilka färdigheter – såväl hårda yrkeskompetenser som mer sociala förmågor – som svenska företag efterfrågar.

 

Det fungerar: Fyra av fem som går en utbildning på YrkesAkademin får jobb inom tre månader. Ofta är det på det företag där de har praktiserat inom utbildningen. Efter ett halvår har ännu fler ett jobb.

 

För att veta att vi ligger rätt till följer vi kontinuerligt upp våra utbildningar. Fyra av fem kursdeltagare säger att de trivs bra eller mycket bra på utbildningen. De flesta skulle rekommendera YA till en kompis. Det är sådant som gör oss stolta, och visar att vi lyckas med vårt uppdrag.

 

 

 

 

 

Så följer vi upp utbildningarna

 

Varje månad följer våra kursadministratörer upp de deltagare som avslutat sina kurser hos oss. De anger om deltagarna har fått jobb i det som de utbildat sig till. 90 dagar efter avslutad kurs får deltagarna en enkät där de bland annat får svara på om de har ett jobb (det är av den uppföljningen som vi vet att 4 av 5 är i arbete efter avslutad utbildning). Efter 180 dagar skickar vi ytterligare en enkät till deltagarna, då har andelen som har jobb ökat ytterligare. Inte alla, men långt över hälften, svarar på enkäten.

 

Siffrorna är inte exakta ned på decimalen. Men nivån är vi säkra på: de allra allra flesta får sitt nya drömyrke efter en utbildning hos oss.