Mina studier

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB informerar om planförhandling vid Falu tingsrätt

4 mars, 2024

Som meddelats genom pressmeddelande den 1 mars 2024 lämnade YA Holding AB:s (publ) (”YA Holding”) helägda dotterbolag YrkesAkademin AB samma dag in ett förslag till rekonstruktionsplan till Falu tingsrätt och begärde en planförhandling i den pågående företagsrekonstruktionen.

YA Holding meddelar nu att Falu tingsrätt idag har beviljat YrkesAkademin AB:s begäran om planförhandling och att tingsrätten kallat berörda parter till en planförhandling som en del av YrkesAkademin AB:s rekonstruktionsprocess. Planförhandlingen kommer att äga rum den 8 april 2024 kl. 13.00 i Falu tingsrätt.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-04 kl. 16.55 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se