Mina studier

YA Holding-koncernen har vunnit upphandlingar avseende yrkesförarutbildning för buss och lastbil

22 januari, 2024

Arbetsförmedlingen har meddelat beslut om tilldelning vid upphandlingar av yrkesförarutbildning för buss och lastbil. Enligt beskedet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med ett dotterbolag till YA Holding AB (publ) (”YA Holding”) avseende 8 av totalt 22 avtal i upphandlingarna.

Värdet av de vunna avtalen beräknas, avseende intäkter, till cirka 80–90 miljoner kronor årligen för koncernen baserat på YA Holdings uppskattade deltagarnivåer. Avtalsspärr löper till och med den 29 januari 2024 (buss) respektive 1 februari 2024 (lastbil). Avtalsperioden är två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett plus ett år. Förutsatt att avtal tecknas efter att avtalsspärren löper ut samt att tilldelningarna inte överklagas är planerad första leveransdag för samtliga avtal 1 mars 2024.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-22 14:05 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se