Mina studier

 

Styrelse

Bolagets styrelse består av tre ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. Ledamöterna kan kontaktas via bolagets postadress: YrkesAkademin, Box 127, SE-791 23 Falun, Sverige.

Alexander Groh

Ordförande

Mark Hoffmann

Ledamot

Jørgen Beuchert

Ledamot

Ledning

YrkesAkademins ledningsgrupp kan kontaktas via e-post: fornamn.efternamn@ya.se

Martin Modig

VD

Tidigare:

 • VD CityMail 
 • VD TeamOlmed 
 • Investeringsanalytiker Volati
 • Managementkonsult McKinsey & Co
 • Civilingenjör

Lars Öberg

CFO

Tidigare:

 • CFO (Chief Financial Officer) Thermion AB

 • CFO Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB samt controller Yrkesakademin AB

 • CFO Leksands Knäckebröd AB

 • CFO Doorias svenska bolag

 • Tf VD Dooria Kungsäter AB
 • Godkänd revisor PWC AB
 • Civilekonomutbildning

Per Häggman

Affärsområdeschef Yrkesvux & Arbetsmarknadsutbildning

Tidigare:

 • Gymnasielärare Matematik & Fysik
 • Enhetschef Utbildningskontoret Södertälje kommun
 • VD på Addskills IT-utbildning
 • Utbildningsdirektör för Academedias Yrkeshögskolor

Ann-Christin Bersgtröm

Affärsområdeschef Arcus & HR-chef

Tidigare:

 • VD Aredu AB
 • HR Chef Miroi koncernen
 • Affärsområdeschef Lernia Jobb & Karriär
 • HR Chef Manpower Business Solutions

   

Joakim Göthe

Marknad & affärsutveckling

Tidigare:

 • Affärsutvecklare ISS Facility Services
 • Managementkonsult QVARTZ (Bain & Company)
 • Civilekonom