Mina studier

 

Styrelse

Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. Ledamöterna kan kontaktas via bolagets postadress: YrkesAkademin, Box 127, SE-791 23 Falun, Sverige.

Katarina Axelsson Lindgren

Ordförande

Conny Karlsson

Ledamot

Johan Pålsson

Ledamot

Managing Partner CapMan Buyout 

Daniel Nejman

Ledamot

Investment Manager CapMan Buyout

Ledning

YrkesAkademins ledningsgrupp kan kontaktas via e-post: fornamn.efternamn@ya.se

Martin Modig

VD

Tidigare:

 • VD CityMail 
 • VD TeamOlmed 
 • Investeringsanalytiker Volati
 • Managementkonsult McKinsey & Co
 • Civilingenjör

Antti Rokala

CFO

Tidigare:

 • VD på Schindler Hiss 
 • CFO (Chief Financial Officer) Schindler Norden
 • VD på Schindler Finland
 • Affärsområdeschef Schindler Finland
 • Ekonomichef
 • Controller
 • Magisterexamen i ekonomi

Per Häggman

Affärsområdeschef Yrkesvux & Arbetsmarknadsutbildning

Tidigare:

 • Gymnasielärare Matematik & Fysik
 • Enhetschef Utbildningskontoret Södertälje kommun
 • VD på Addskills IT-utbildning
 • Utbildningsdirektör för Academedias Yrkeshögskolor

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef Privat & Företagsutbildning

Tidigare:

 • Utbildningschef på YrkesAkademin YH
 • Verksamhetschef Lernia Utbildning

Joakim Göthe

Marknad & affärsutveckling

Tidigare:

 • Affärsutvecklare ISS Facility Services
 • Managementkonsult QVARTZ (Bain & Company)
 • Civilekonom

Stefan Rodheim

Centrum för lärande, digitalisering & kvalitet, interim HR

Tidigare: 

 • Konsult Under Utveckling Sverige 
 • Utvecklingschef Borlänge Kommun
 • Chef Next Generation Learning Center Högskolan Dalarna
 • Utvecklingsledare Högskolan Dalarna
 • IT-Ingenjör