Styrelse

Bolagets styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, utsedda för tiden fram till slutet av ordinarie bolagsstämma 2018. Medlemmarna i styrelsen och deras ställning anges nedan. Samtliga styrelseledamöter kan kontaktas via bolagets registrerade adress, YA Holding AB, Box 127, SE-791 23 Falun, Sverige.

Katarina Axelsson Lindgren

Katarina Axelsson Lindgren

Ordförande
Conny Karlsson

Conny Karlsson

Ledamot
Joachim Berner

Joachim Berner

Ledamot
Lars-Göran Hagström

Lars-Göran Hagström

Ledamot
Pia Kåll

Pia Kåll

Ledamot
Linn Hultberg

Linn Hultberg

Suppleant
Hanna Ideström

Hanna Ideström

Ledamot

Ledning

YrkesAkademins ledningsgrupp kan kontaktas via epost: fornamn.efternamn@ya.se samt via växel: 023-585 00.

Jan Larsson

Jan Larsson

CEO
Mikael Vesterlund

Mikael Vesterlund

CFO
Elin Sobczak

Elin Sobczak

Stabschef
Tony Ivarsson

Tony Ivarsson

Affärsutvecklingschef
Ida Lantz

Ida Lantz

HR-chef
Peter Johansson

Peter Johansson

Affärsområdeschef Service
Josefin Born Nilsson

Josefin Born Nilsson

Affärsområdeschef Yrkeshögskola
Stig Bertilsson

Stig Bertilsson

Affärsområdeschef Entreprenad
Magnus Almquist

Magnus Almquist

Affärsområdeschef Transport
Morgan Rönnqvist

Morgan Rönnqvist

Vice Affärsområdeschef Transport, Regionchef Norr Transport
Susanna Maunu

Susanna Maunu

Affärsområdeschef Finland