Mina studier

FAQ – Vanliga frågor och svar

Arbetsmarknadsutbildningar

Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildning finns för att möta näringslivets behov av personal och för att matcha arbetssökande personer med inaktuell utbildning mot efterfrågan från företagen.

Innehåll och upplägg utformas för att på effektivaste sätt ge rätt kompetens så att du matchas mot arbete. En arbetsmarknadsutbildning bekostas av Arbetsförmedlingen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?

För att gå en arbetsmarknadsutbildning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Nästa steg är att ta kontakt med Arbetsförmedlingen som gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning för just dig.

Om efterfrågan inom yrket finns, och handläggaren bedömer att det är rätt väg för dig, ska du först boka ett studiebesök.

Därefter ska du göra en Testmodul för att kartlägga dina förkunskaper, dina möjligheter att klara utbildningen och möjligheten att vara anställningsbar efter avslutad utbildning.

Vilka arbetsmarknadsutbildningar har YA?

Här kan du se vilka arbetsmarknadsutbildningar vi har just nu.

Vem får gå utbildningen?

Arbetsmarknadsutbildningar riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen, (för att du snabbast möjligt ska komma ut i arbetslivet).

Se svaret under frågan ”Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?”.

YrkesVux - Vuxenutbildning

Vad är en vuxenutbildning?

Med begreppet vuxenutbildning menar vi kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå. Vår vuxenutbildning är så kallad Yrkesvux – du utbildar dig till ett yrke.

Hur ansöker jag till en vuxenutbildning?

Ansökning sker genom vägledningscentrum i den kommun personen är folkbokförd i.

Vilka vuxenutbildningar har YrkesAkademin?

Utbildningsutbudet mellan kommunerna är varierande. Se här vad vi erbjuder, samt kontakta vägledningscentrum i din kommun för att se vilka utbildningar som finns i din kommun.

Vem får gå en vuxenutbildning?

Detta är delvis reglerat i lagstiftningen. Du ska ha fyllt 20 år och du ska utbilda dig till ett arbete eller du skall komplettera din utbildning för att få behörighet att söka till högskola eller universitet.

Sen är det din hemkommun som avgör vem som kommer in på utbildningen och då tar man hänsyn till tidigare betyg, tidigare skolgång, tidigare prestationer och hur troligt det är att man klarar av studierna.

Jag har studerat på gymnasiet tidigare men läste inte klart. Måste jag läsa samma kurser igen som jag redan har läst?

Nej, man får inte läsa kurser som redan är betygsatta. Du läser de kurser som saknas för att få en fullständig gymnasieutbildning.

Jag har tidigare arbetat inom det yrke som den utbildning jag söker till. Påverkar det min utbildningstid något?

Dina kunskaper kommer att valideras av en lärare, d.v.s. att du får genomföra tester där en lärare kan ”bocka av” dina förkunskaper. Dina förkunskaper kan innebära en förkortad utbildningstid.

Jag arbetar deltid, kan jag studera ändå?

Ja, du kan välja att studera på Heltid (100 %), Halvtid (50%) samt deltid. Du bör dock tänka på att detta kan påverka ditt studiemedel från CSN.

När är sista ansökningsdag?

För information om ansökningsdatum, se information under varje utbildning. I vissa fall måste du kontakta utbildningsortens vuxenutbildning.

Utbildningar för företag och privatpersoner

Vilka utbildningar erbjuder ni företag och privatpersoner?

Här hittar du utbildningar vi har för företag och privatpersoner.

Vad kostar det?

Priserna finns under respektive utbildning/kurs.

Annars kan ni kontakta oss för offert och prisförfrågan.

023 – 58 400

kundservice@ya.se

Yrkeshögskoleutbildningar

Vad är yrkeshögskola?

Här kan du läsa mer om vad yrkeshögskolan är för något.

Hur ansöker jag till en yrkeshögskoleutbildning?

Genom vår webbplats ansöker du till en yrkeshögskoleutbildning under ansökningsperioden. Information om sista ansökningsdag och kursstart hittar du på respektive utbildningssida. Här berättar vi mer om hur du ansöker. 

 

Vilka utbildningar har ni?

Här hittar du våra yrkeshögskoleutbildningar.

När får jag mitt antagningsbesked och var ser jag det?

Du får ett mail när ditt antagningsbesked finns tillgängligt på din sida på yh-antagning.se. På din sida finns även information om när antagningsbeskedet förväntas komma, normalt ca en månad efter sista ansökningsdag. Här berättar vi mer om ansökningsperioden. 

Vad kostar utbildningarna?

Att studera på en yrkeshögskoleutbildning kostar ingenting. Däremot måste du själv betala för kurslitteratur och eventuella resor. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Vad är LIA?

LIA är förkortning för Lärande i Arbete. Det är din praktik du gör när du går en yrkeshögskoleutbildning. Läs mer om LIA här. 

Vilka företag anställer/var kan jag få jobb efter utbildningen?

Det är många som får jobb på sin LIA-plats. YH-utbildningar är till för att utbilda personer till en yrkesroll det finns stor efterfrågan på. Fråga utbildningsledaren vilka företag/organisationer som skriker efter just din yrkesroll.

Vad är reell kompetens?

Om du saknar betyg i ett ämne, men har motsvarande kunskaper du fått på annat sätt, kan du söka in via reell kompetens. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som du fått genom exempelvis:  arbetslivserfarenhet , studier , kursverksamhet  eller föreningsliv. Här berättar vi mer om Reell kompetens. 

Hur fungerar en distansutbildning?

Att läsa en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, studiebesök, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker schemalagda seminarier (ofta flera i veckan), med utbildare, i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske. Utöver det här planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka, det vill säga i snitt åtta timmar om dagen. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.