Mina studier

För företag – öppna kurser och anpassade utbildningar

 

Utbildningar och valideringar med fokus
på grön omställning och ny teknik

 

Kommande KURSTILLFÄLLEN

 

Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? Den här utbildningen ger en introduktion kring hotbilder som företag står inför och hur säkerhetslösningar kan implementeras. Utbildningen ger en bra grund för dig som tar cyberhot på allvar och vill ta nästa steg för att arbeta förebyggande.
Känner du att du vill steppa upp och göra mer för att driva hållbarhetsarbetet framåt? Du har säkert massor av idéer kring hur just ditt företag eller din organisation skulle kunna driva på omställningen. Uppgradera till bättre, mer hållbara produkter, tjänster och erbjudanden som gör det lättare att leva hållbart. Här får du en kickstart till din och ditt företags hållbarhetsresa.
Lärarledd via webben
Från 7 500 SEK exkl. moms
Känner du att du vill steppa upp och göra mer för att driva hållbarhetsarbetet framåt? Du har säkert massor av idéer kring hur just ditt företag eller din organisation skulle kunna driva på omställningen. Uppgradera till bättre, mer hållbara produkter, tjänster och erbjudanden som gör det lättare att leva hållbart. Här får du en kickstart till din och ditt företags hållbarhetsresa. 
OBS! Utbildning har gått

Den gröna omställningen kommer innebära stora rekryteringsinsatser för att säkra kompetenstillgången. Vi behöver bli riktigt bra på att fånga upp och behålla talanger med olika kulturella bakgrunder. Den här utbildningen ger verktyg för hur vi på ett framgångsrikt sätt kan kommunicera över kulturgränserna för att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats. 
Utbildningsstart den 9 februari 2023.
Den gröna omställningen kommer innebära stora rekryteringsinsatser för att säkra kompetenstillgången. Vi behöver bli riktigt bra på att fånga upp och behålla talanger med olika kulturella bakgrunder. Den här utbildningen ger verktyg för hur vi på ett framgångsrikt sätt kan kommunicera över kulturgränserna för att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats. 
Att kunna agera korrekt vid en olycka eller ett tillbud kan rädda liv, även för dina närstående och kollegor. I utbildningen får du lära dig första hjälpen och vad du gör vid ett plötsligt hjärtstopp.
Introduktionsutbildning till Sterilteknik. Utbildningen ger en grund till Sterilteknisk arbete och riktar sig till både nyanställda och personal som jobbat länge inom området och behöver fräscha upp sina kunskaper.
Do you work as a Software Developer within a vehicle, tech, or industry company in Fyrboldal or one of the 13 municipalities of the Gothenburg region? In this course, you will learn how to program with C++, one of the world’s most powerful programming languages. Free of charge, start 19 September!
Arbetar du som utvecklare och vill lära dig grunderna kring AI? Utveckla dina kunskaper - och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden – i denna korta grundkurs!  
Är du utvecklaren som vill utöka och spetsa din AI-kompetens ytterligare? Då är detta fortsättningskursen för dig!  
Artificiell Intelligens förändrar affärslandskapet i många branscher. Är du nyfiken på hur AI kan skapa affärsnytta hos just er verksamhet? Utforska er affärspotential i denna introduktion till AI!
Vilka faror inom IT behöver er verksamhet skydda sig mot och hur motståndskraftig är er organisation vid en eventuell cyberattack? Den här utbildningen ger en introduktion kring hotbilder som företag står inför och hur säkerhetslösningar kan implementeras. Utbildningen ger en bra grund för dig som tar cyberhot på allvar och vill ta nästa steg för att arbeta förebyggande. 
Utbildningsstart den 14 februari 2023.
Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer,
verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll.


Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning.

Kursstart: 2022-05-23
Längd: Fyra veckor
Studieformat: Lärarledd


Utbildningen är det kompletta paketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de tre utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2 och steg 1.3.
Utbildningen är ett paket för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket.
Utbildningen är ett paket för dig som arbetar som fordonsförare på eller invid väg.
Utbildning ger den grundkompetens för APV som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg.
Arbetar du på en verkstad och ska börja utföra service eller ansvara för luftkonditioneringssystem i fordon enligt kategori V (5)? Få rätt kunskap och säkerställ ditt certifikat i denna utbildning!
Stockholm
Från 11 000 SEK exkl. moms
Ska du börja utföra service på mobila luftkonditioneringssystem i fordon enligt kategori V (5), med en certifierad person tillgänglig på verkstaden? Då är detta utbildningen för dig!  
Stockholm
Från 5 900 SEK exkl. moms
Dags att förnya ditt kylcertifikat i kategori V (5)? Haka på denna omcertifiering!
Stockholm
Från 7 000 SEK exkl. moms
Ergonomi är en viktig del i ditt arbete för att inte bli sjuk. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har en god miljö att arbeta i samt utför arbetet med rätt teknik och använder för uppgiften anpassade arbetsredskap.
Städa på rätt sätt, alla kan väl städa, eller? Kunskap om hygien är ett måste för alla som arbetar med lokalvård. 
Vilka förväntningar möter du och hur agerar du bäst när du möter din kund?  För ett väl utfört arbete måste dialogen mellan kunden och utövaren fungera smidigt. 
Utbildning som leder till SRY Yrkesbevis Bas för lokalvårdare.
Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YrkesAkademins YH utbildningar.
YH Webbkurs
Från 480 SEK exkl. moms
Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YrkesAkademins YH utbildningar. 
YH Webbkurs
Från 600 SEK exkl. moms
Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YrkesAkademins YH utbildningar.
YH Webbkurs
Från 400 SEK exkl. moms
Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YrkesAkademins YH utbildningar.
YH Webbkurs
Från 400 SEK exkl. moms
Webbaserad preparandutbildning för dig som saknar särskild behörighet. Kursen är behörighetsgivande för YrkesAkademins YH utbildningar.
YH Webbkurs
Från 400 SEK exkl. moms
Utbildning till Tandsköterska på distans med fysiska träffar, för företagskunder och juridiska personer.  Efter avslutad godkänd utbildning erhålles Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska.
Funderar ditt företag på att övergå till vätgas som drivmedel i era transporter? I utbildningen får du insyn i allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk. Vi fördjupar oss kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter. Utbildningsstart den 7 mars 2023.
Funderar ditt företag på att övergå till vätgas som drivmedel i era transporter? I utbildningen får du insyn i allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk. Vi fördjupar oss kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter. Utbildningsstart den 7 mars 2023.
Är du intresserad av att lära dig mer om grön vätgas, vilken roll den spelar i det framtida samhället och hur det påverkar även din verksamhet? I utbildningen behandlas både bakgrund och tillämpning men också tekniken bakom elektrolysörer, tillverkning av fossilfritt stål och vätgas som fordonsbränsle. Inga förkunskaper krävs och passar alla som vill sätta sig in i vad utvecklingen runt vätgas kan innebära nu och framåt. 
Utbildning har startat.

Vill du bli en del av landets kanske snabbast växande yrkeskår? Denna femdagarsutbildning till solcellsmontör ger dig grundlig introduktion till solcellsmontörsyrket. Du får en gedigen introduktion till bransch och hantverk vilket ger en bra överblick med fokus på regelverk och säkerhet, ett snabbspår in i ditt nya yrke! Utbildningen genomförs i samarbete med erfarna utbildare från Solelskolan.

Lärarledd via webben
Från 25 000 SEK exkl. moms

Även kallad "Räddning ur stolpe"

Vill ni få kontroll på kostnaderna för vitvaror i era fastigheter? I kursen Vitvaror och service för fastighetsskötare skapar du möjlighet för ett mer effektivt och lönsamt arbete avseende de vitvaror du behöver hantera i ditt fastighetsbestånd. När reparationsinsatser är lönsamma eller beslut om nyinvestering måste tas är avgörande för att uppnå lönsamhet. Med rätt utbildning sparar du dina resurser och förädlar dessutom ditt fastighetsbestånd.


Vill ni kunna hantera mindre svetsjobb för att undvika stora kostnader? I kursen Svetsteknik för fastighetsskötare erbjuds du grundläggande kunskaper i svetsteknik. Att besitta kunskaper som innebär att behovet av fördyrande insatser när enklare svetsjobb behöver genomföras uteblir ger fastighetsföretaget en besparing som snabbt ger kostnadstäckning för utbildningsinsatsen. En dags utbildning kan ge dig den fördelen och skapa besparingar för många år framåt.


Vill ni minska era kostnader för underhåll av VVS-anläggningar? I kursen VVS för fastighetsskötare får du nödvändiga kunskaper för en effektiv och kostnadsbesparande drift av dina VVS-system. I en värld där ständigt stigande energipriser tvingar en energiberoende bransch till kontinuerlig utveckling måste fastighetsägaren skapa rätt förutsättningar för en ekonomisk kontroll samtidigt som hyresgästernas krav på komfort och trivsel måste tillgodoses.


Vill ni förädla och vårda era investeringar på ett mer effektivt sätt? I kursen Byggnadsteknik för fastighetsskötare får du en inblick i vilka konstruktionsmetoder din fastighet är uppbyggd med och med vilka material byggnaden är konstruerad. Med dessa kunskaper kommer du att bättre kunna planera och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll som bibehåller eller ökar värdet på din fastighet och också fastighetsbeståndets attraktionskraft.


Vet du vad det innebär att arbeta i ett modernt fastighetsföretagande? I denna kurs får du kunskap om centrala delar för medarbetare i dagens näringsliv, såsom juridik, företagsekonomi och företagens specifika uppdrag.

Denna kurs ger dig en förståelse för gällande lagstiftning, föreskrifter och hur dessa sedan påverkar det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess rutiner. Det är en bra grund för dig som arbetar inom fastighetsbranschen, oavsett yrkesroll. 

Även kallad "Fallskydd komplett"

Vilka utmaningar ser du och ditt företag inom ökade krav för energianvändning och skenande kostnader? I denna utbildning ger vi dig en tydlig bild över fastighetens potential och de möjligheter ny teknik för energieffektiva system innebär. 
Utbildningsstart 16 mars
Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell  kompetens för branschens yrken. Vi validerar mot yrkesrollerna Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker, Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare
Borlänge, Gävle, Malmö, Stockholm
Från 5 500 SEK exkl. moms
Denna kurs vänder sig i första hand till dig som 

Registrering hos ID06 Kompetensdatabas ingår i priset.

Även kallad "Fallskydd komplett"

Vill du lära dig att använda röjsåg på ett säkert och effektivt sätt? I denna utbildning får du både teoretisk kunskap och praktisk träning för röjningsarbeten med grästrimmer och röjning av sly.

Är du intresserad av cirkulär ekonomi och det kan fungera i din verksamhet? Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap och inspiration för att vara med och bidra till omställningen. 

Vill du få fördjupade kunskaper inom cirkulär ekonomi ur ett företagsperspektiv? I den här utbildningen fördjupar vi oss inom områden som affärsmodeller, styrmedel och standarder. Utbildningen vänder sig till dig som har ett uppdrag inom hållbarhet och omställning till cirkulär ekonomi på ditt företag.
Västerås
Från 9 500 SEK exkl. moms
YrkesAkademin levererar de sista kurserna i höst, till projektet "Besökskraft".
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning vid elskada och hur du använder en hjärtstartare.

Du lär dig hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp, hur man gör kompressioner och inblåsningar samt hur man hjälper en person som drabbats av luftvägsstopp. Detta enligt gällande riktlinjer från HLR-rådet.
Göteborg , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 3 500 SEK exkl. moms
Startpaket: 7 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning.
Gävle, Hudiksvall
Från 14 750 SEK exkl. moms
Denna kurs är individuellt anpassad för dig som jobbar som kock eller annan befattning i köket som vill inspireras och utveckla dig inom ett specifikt område och genre som passar just din arbetsplats.

This course aims to introduce, discuss and improve additional sales, customer relations, communication and describing digital solutions aiming to capture the guest's / customer's satisfaction. 

Utbildningen innehåller verktyg för att kunna utveckla merförsäljning, kundrelationer, kommunikation och användande av digitala hjälpmedel för att fånga gästens/kundens nöjdhet.

Kursen “Revenue Management för besöksnäringen” syftar till att skapa ökad förståelse och kunskap om möjligheterna med intäktsoptimering för att nå en helhetsförståelse för Revenue Management som ett viktigt verktyg vid paketering och affärsutveckling. 
Övergripande syftar utbildningen till att deltagaren ska utveckla sitt affärsmässiga förhållningssätt och att få verktyg och metoder att kunna skapa mer lönsamma, hållbara verksamheter och affärer. Öka kunskap och kompetens för att öka lönsamheten för en meny och få insikt i prissättning för att få bästa lönsamhet för sina rätter. 
Alla gäster och medarbetare ska känna sig säkra och trygga. Kursen Hygien och smittskydd syftar till att inspirera personal och stärka företag inom besöksnäringen att bedriva en trygg verksamhet utifrån ett smittskyddsperspektiv. Hur kan företag bedriva verksamhet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att minska smittspridning och skapa trygga förhållanden för personal och gäster?
Omvärldsfaktorer som förändringar på arbetsmarknaden, digitalisering och ett större miljötänk påverkar mötesindustrin. En tydlig trend inför framtiden är att vi i större utsträckning än tidigare kommer att erbjuda mötesdeltagare att välja mellan att närvara fysiskt eller digitalt i samma möte.
Kursen kommer att lyfta relationen mellan dryck och mat, samt utforska hur kombinationen påverkar måltidsupplevelsen. Dagen inleds med en samling och presentation innan en introduktion i respektive genre i dryckens spännande värld! 
Lär dig Excel på egen hand och anpassa kursen till när du har tid. Pris 1250 + moms  ”finansieras via Besökskraft” 
 
Startpaket, körkort CE – för er som redan har C behörighet: 10 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning. 
Gävle, Hudiksvall
Från 22 000 SEK exkl. moms
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Besöksnäringen, t.ex. Destinationsbolag, Hotell, Restaurang, Event, Möten, Resor. Du får verktyg för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll och bidra till en hållbar utveckling. Start 2022-03-28
Startpaket: 7 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning. 
Gävle
Från 14 750 SEK exkl. moms
 4 Körlektioner, Digitalt teorimaterial, Lån av fordon vid uppkörning. Vid kontakt med din trafikskola bokar du körtider för individuell planering.
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används.
Kursen vänder sig till dig som är ledare eller blivande ledare inom handel respektive besöksnäring. Under utbildningen tränas deltagarna i bland annat självledarskap, coachning, kommunikativt ledarskap och att leda möten. Riktar sig till dig som anställd, varslad eller permitterad i besöksnäringen eller handel i Göteborgsregionens kommuner - Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.​​​​
1 körlektion 110 min 

Gävle, Hudiksvall
Från 3 500 SEK exkl. moms
1 körlektion 55 min 
Gävle, Hudiksvall
Från 1 550 SEK exkl. moms
1 körlektion 55 min 
Körlektioner för Bil med släp, 55 min. 1080:- Priser inkl. moms
Behöver du träna inför Svetsarprövning? Tillsammans går vi igenom kraven och ger dig det stöd du behöver inför provläggningen.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 2 500 SEK exkl. moms
Vill du arbeta som Lastbilschaufför? Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 timmar Grund riktar sig till dig som har fyllt 21 år och har eller ska ta C/CE-körkort och som vill köra yrkesmässig trafik.
Distans/Vännäs, Gävle
Från 25 000 SEK exkl. moms
Vill du arbeta som Busschaufför? Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 timmar Grund riktar sig till dig som har fyllt 23 år och har eller ska ta D-körkort och som vill köra yrkesmässig trafik.
Karlstad
Från 25 000 SEK exkl. moms
Certifiering enligt ISO 9606-1 eller SS-EN 287-1 med ackrediterad kontrollant.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 9 500 SEK exkl. moms
Svetsarprövning för dig som redan är certifierad och behöver förnya ditt certifikat.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 5 000 SEK exkl. moms
Behöver du förbättra dina färdigheter inom svets. Vi erbjuder anpassad utbildning efter dina förkunskaper och behov.
Borlänge, Kalix, Karlskoga, Luleå, Örnsköldsvik
Från 12 000 SEK exkl. moms
Behöver du träna inför validering mot grönt certifikat? Våra erfarna lärare ger dig stöd och praktisk träning inför validering.
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt och praktiskt prov.
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC Teknik blått certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt prov.
Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar.
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2021-11-08
Längd: Fem veckor med totalt tio digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Krav på verifiering av plattsättningskunskaper
Borlänge
Från 3 700 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§
Västerås
Från 8 800 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§ där det inte krävs inneslutning av saneringsområdet.
Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning för dig som gått Asbest Särskild utbildning och behöver förnya inom 5 år.
Västerås
Från 2 600 SEK exkl. moms
Arbetar eller ansvarar du för en arbetsplats där man utför heta arbeten? Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. 
Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå
Från 2 950 SEK exkl. moms
Efter genomförd utbildning får du behörighet att både bygga och bedöma ställningar.
Utbildning inom säkra lyft för kranförare, lastkopplare och signalmän för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Längd ca 4 timmar
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3.
Utvecklande ledarskap passar för dig som vill växa och utvecklas som person. Under utbildningen får du kunskap i hur man utvecklar sitt team och framhäver kompetenser samt utvecklar potentialen hos dina gruppmedlemmar.
Lärarledd via webben
Från 7 500 SEK exkl. moms
Utvecklande ledarskap passar för dig som vill växa och utvecklas som person. Under utbildningen får du kunskap i hur man utvecklar sitt team och framhäver kompetenser samt utvecklar potentialen hos dina gruppmedlemmar.
YKB Fortbildning Godstrafik, alla delkurser. Utbildning för dig som behöver förnya ditt Yrkeskompetensbevis för att arbeta yrkesmässigt i trafik med godshantering. 
Falun, Gävle, Ingelstad, Stockholm Akalla
Från 9 000 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 1: Sparsam körning
Falun, Gävle, Ingelstad, Karlstad, Stockholm Akalla, Umeå, Uppsala, Örnsköldsvik
Från 1 950 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 2: Godstransporter
Falun, Gävle, Ingelstad, Karlstad, Skellefteå, Stockholm Akalla, Uppsala
Från 1 950 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 3: Lagar och regler
Falun, Gävle, Ingelstad, Karlstad, Stockholm Akalla, Uppsala, Vännäs, Örnsköldsvik
Från 1 950 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis  fortbildning, Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Falun, Gävle, Ingelstad, Stockholm Akalla, Uppsala, Vännäs
Från 1 950 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis  fortbildning, Delkurs 5: Trafiksäkerhet
Falun, Gävle, Ingelstad, Stockholm Akalla, Uppsala, Vännäs
Från 1 950 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis persontransport fortbildning, alla delkurser
Uppsala
Från 9 000 SEK exkl. moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 2: Persontransporter
Uppsala
Från 1 950 SEK exkl. moms
Utbildningen för dig som arbetar som förare och som transporterar farligt gods. Anpassat upplägg, 2 dagar på plats + webbaserade egenstudier som ersätter 1 dag
Gävle, Göteborg , Vännäs
Från 5 500 SEK exkl. moms
Utbildningen för förare som transporterar farligt gods. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. 
Gävle, Göteborg Lastbil, Malmö Lastbil
Från 4 800 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR Grund  under den närmaste 5 årsperioden. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. 
Gävle, Göteborg , Vännäs
Från 3 600 SEK exkl. moms
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund. 
Gävle, Vännäs
Från 2 900 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den närmaste 5 årsperioden. 
Gävle
Från 1 900 SEK exkl. moms
Arbetar du med transport av tankar över 1000 liter? Utbildningen ger tillsammans med godkänt prov hos Trafikverket tillstånd att transportera farligt gods i tankar. Utbildningen bedrivs antingen på plats eller lärarledd på distans via webben
Göteborg , Luleå, Lärarledd via webben, Vännäs
Från 3 900 SEK exkl. moms
Arbetar du med transport av tankar över 1000 liter? Repetitionsutbildning som  tillsammans med godkänt prov hos Trafikverket ger tillstånd att transportera farligt gods i tankar. Utbildningen bedrivs lärarledd antingen på plats eller på distans via webben.
Göteborg , Lärarledd via webben, Vännäs
Från 2 900 SEK exkl. moms
Hanterar du en fordonsmonterad kran över eller under 18 tonmeter i ditt yrke? Få all nödvändig kunskap och säkra ett yrkesbevis från TYA. Vi anpassar utbildningen efter ditt behov.
Kristianstad
Från 11 500 SEK exkl. moms
Utbildningen ger Truckkort enligt TLP-10 för A1-A4 samt B1, de vanligaste förekommande trucktyperna på lager.
Utbildning för dig som vill använda hjullastare som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion. Utbildningens längd varierar mellan 2-5 dagar beroende på förkunskaper.
Enköping, Höör, Kalix, Linköping, Luleå, Nyköping, Stockholm, Sundsvall
Från 4 950 SEK exkl. moms
Vi erbjuder validering av befintliga kunskaper på hjullastare godshantering för yrkesbevis utfärdat av TYA. Utbildningens längd varierar mellan 1-2 dagar beroende på förkunskaper
Enköping, Höör, Kalix, Linköping, Luleå, Nyköping, Stockholm, Sundsvall
Från 5 950 SEK exkl. moms
Utbildningen Hjullastare Gods för dig som som vill arbeta med t ex snöröjning eller som har behov av att både kunna använda skopa alternativt gafflar ex. om du arbetar med snöröjning eller förflyttar gods och material.
Enköping, Höör, Kalix, Linköping, Luleå, Nyköping, Stockholm, Sundsvall
Från 16 500 SEK exkl. moms
Vi erbjuder validering av befintliga kunskaper på hjullastare anläggning för yrkesbevis utfärdat av TYA. Utbildningens längd varierar mellan 2- 4 dagar beroende på förkunskaper
Enköping, Höör, Kalix, Linköping, Luleå, Nyköping, Stockholm, Sundsvall
Från 7 950 SEK exkl. moms
Arbetar du idag som grävmaskinförare utan utbildningsintyg? Vi validerar enligt TYAs utbildningsplan. Numera godkänns utbildningen både via TYA och BYN. Utbildningens längd varierar mellan 2-4 dagar beroende på förkunskaper
Enköping, Höör, Kalix, Linköping, Luleå, Nyköping, Stockholm, Sundsvall
Från 7 950 SEK exkl. moms
Arbetar du i, eller i närheten av en elanläggning? Uppfyll branschens kravställning i vår aktuella elsäkerhetsutbildning enligt Energiföretagens rekommendation. I priset ingår avgift till Energiföretagen.
Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Västerås
Från 8 900 SEK exkl. moms
Do you work in, or near, an electrical installation? Meet the industry's requirements with our up-to-date electrical safety training in accordance with Energiföretagen's recommendation. The price includes the fee to Energiföretagen. 
Göteborg , Malmö, Stockholm
Från 8 500 SEK exkl. moms
Arbetar du i, eller i närheten av en elanläggning? ESA Fackkunnig behöver förnyas var tredje (3) år.  I priset ingår avgift till Energiföretagen.
Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Västerås
Från 5 500 SEK exkl. moms
Utför du icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning? För att få vistas i en elkraftsanläggning behöver man en godkänd utbildning,  ESA Instruerad behöver förnyas var tredje (3) år. I priset ingår avgift till Energiföretagen. 
Gävle, Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås, Växjö
Från 4 900 SEK exkl. moms
Arbetar du i eller invid vattenvägar, samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar? ESA Vattenvägar behöver förnyas var tredje (3) år.  I priset ingår avgift till Energiföretagen.
Gävle, Karlstad, Luleå, Malmö, Sundsvall, Trollhättan
Från 5 500 SEK exkl. moms
Arbetar du med röjningsarbete i ledningsgata? ESA röj är en del av Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el i samband med röjningsarbetet.  I priset ingår avgift till Energiföretagen.
Göteborg , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås
Från 5 500 SEK exkl. moms
Arbetar du med eller i anslutning till arbetsplats med kabelförläggning? Certifiering krävs för dig som arbetar som grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal. I priset ingår avgift till Energiföretagen.
Göteborg , Halmstad, Jönköping, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Västerås, Örebro
Från 5 500 SEK exkl. moms
Vilka utmaningar ser du och ditt företag inom ökade krav för energianvändning och skenande kostnader? I utbildningen ger vi dig en tydlig bild över fastighetens potential och dom möjligheterna ny teknik för energieffektiva system innebär.
Att arbeta vid elanläggningar kan vara riskfyllt. Har du rätt kunskap för att kunna utföra ditt jobb på ett säkert sätt? Få koll på aktuella föreskrifter och standarder i denna utbildning!
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Stockholm
Från 4 900 SEK exkl. moms
Har du kunskap om hur man kontrollerar att elanläggningen är säker och fungerar på rätt sätt? Utbildningen ger dig kunskap om hur du säkerställer rätt rutiner inför idrifttagning av elanläggning.
Göteborg , Helsingborg, Malmö
Från 4 900 SEK exkl. moms
Metoden arbete med eller nära spänning används när det inte går att undvika arbete på eller nära spänningssatta delar. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Stockholm, Västerås
Från 8 500 SEK exkl. moms
Uppdatera dina kunskaper inom arbete med eller nära spänning. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Utbildning riktad till dig som vill bli vassare inom felsökning och ha en bättre förståelse för de utmaningar som modern elektronik innebär för en elanläggning eller elnät
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Sundsvall, Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Utbildningen vänder sig till dig som inte är elfackkunnig och som arbetar där det finns risk för elektrisk fara och ska utföra ett arbete som inte innehåller elektricitet
Helsingborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Utbildningen ger dig kunskap om elinstallationsreglerna, som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda,  starkströmsföreskrifter, riskanalys och vilka krav som finns.
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall
Från 8 500 SEK exkl. moms
Du är inte elektriker till yrket men vill och behöver lära dig mer om elteknik. Kursen består av grundläggande ellära där du kommer lära dig tekniska begrepp och formler samt att praktiskt utföra olika mätningar och kopplingar
Göteborg , Helsingborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 8 500 SEK exkl. moms
Utbildningen  ger kunskap i potentialutjämningens grunder, när den ska tillämpas, var det finns behov och hur den ska utföras. Utbildningen baseras på SS 4364000 och skräddarsys efter ert behov.
Göteborg , Helsingborg, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Vill du lära dig om förutsättningarna för sol- och vindkraft i elnätet? För att vi ska kunna räkna med att alltid ha stabil tillgång till fossilfri el till rätt pris, behövs en balans mellan de olika energislagen i vårt elsystem.
Utbildningsstart den 21 februari 2023.
Vill du lära dig om förutsättningarna för sol- och vindkraft i elnätet? För att vi ska kunna räkna med att alltid ha stabil tillgång till fossilfri el till rätt pris, behövs en balans mellan de olika energislagen i vårt elsystem.
I utbildningen lär du dig att använda rätt verktyg till rätt kontaktsko. Du får förmåga att utföra och bedöma kontaktpressade förbindningar enligt de regler och krav som gäller för dem. Utbildningen baserar sig på IPC/WHMA-A-620.
Västerås
Från 3 500 SEK exkl. moms
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
Västerås
Från 6 200 SEK exkl. moms
Vill du lära dig om funktionen hos PLC-system och hur dessa kan programmeras och felsökas är detta en utbildning för dig. Utbildningen ges lärarledd på distans med många praktiska inslag. 
Vill du fördjupa dina kunskaper om hur maskiner med PLC-system fungerar och hur dessa samordnas med andra delar i en automatiserad funktion eller i ett system. Utbildningen ges lärarledd på distans med många praktiska inslag. 
Ska ni beställa drönartjänster till er verksamhet? Möjligheterna med drönare är oändliga men som beställare finns det en hel del regler och tillstånd att hålla koll på. I denna kurs får ni kunskapen och beställarkompetensen som krävs!
Göteborg , Jönköping, Luleå, Lärarledd via webben, Malmö, Stockholm, Sundsvall
Från 4 900 SEK exkl. moms
Utbildningen ger dig som ansvarig kunskap om processen kring att ansöka om specifik klass för att använda drönare, UAS i professionell verksamhet.
Göteborg , Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall
Från 8 500 SEK exkl. moms
Använder du idag drönare i arbetet eller eller egen verksamhet? Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.
Göteborg , Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall
Från 19 500 SEK exkl. moms
Är du intresserad av att få en bred kunskapsplattform inom grön vätgas? YH utbildningen som är lärarledd på distans ger dig en konkurrensfördel inom ett av de snabbaste växande områden inom grön omställning, oavsett om du arbetar inom energi, industri eller logistik.

Validering mot yrkesrollen anläggningsarbetare. Valideringen består av både teoretiska och praktiska moment.   
Som anläggningsarbetare är du med och lägger grunden för Sverige. Du skapar förutsättningarna för de hus, vägar och ytor som blir till användning för tusentals människor i många år framöver
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om vilken roll transformatorer, reaktorer och kondensatorer har i elnätet.
Kursstart: 2022-02-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-01-03
Längd: Sex veckor med totalt tolv digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-02-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer reläskydd och deras funktion i elnätet.
Kursstart: 2022-03-14
Längd: Fem veckor med totalt tio digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-03-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Utför du arbeten på el och hybridfordon som inte berör högvoltssystemet? Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt!
Gävle, Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Malmö, Stockholm, Västerås
Från 5 150 SEK exkl. moms
Vill du arbeta som tekniker med högvoltsfordon? Utöka din kompetens inom högvoltstekniken i denna utbildning!  
Gävle, Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Malmö, Stockholm, Västerås
Från 7 900 SEK exkl. moms
Vill du börja med elfordon som diagnostekniker eller batteritekniker? Denna påbyggnadsutbildning vänder sig till dig som redan genomfört utbildningen “Fackkunnig Elfordon” eller är utbildad Högvoltstekniker (HVT).
Gävle, Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Malmö, Stockholm, Västerås
Från 7 900 SEK exkl. moms
Utbildningen med 2 online föreläsningar och 1 handledartid per vecka ger dig god kännedom om elsäkerhet, elfara och de risker som elarbete medför.
Utbildningen ger dig som arbetar som fordonstekniker eller liknande en en fördjupad kunskap inom fordonselektronik, felkodsläsning och praktisk felsökning på kretsar i fordon. Vi anpassar även för dig och ditt företag! 
Stockholm
Från 8 800 SEK exkl. moms
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning inom diagnosteknik och ger dig avancerade kunskaper inom tolkning av mätresultat samt parameter och statusläsning i diagnosinstrument. Vi anpassar även för dig och ditt företag!
Stockholm
Från 7 900 SEK exkl. moms
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning, 75 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan.
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning, 105 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan.
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning 75 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan
Trafiklärarutbildning med distansupplägg och praktiska övning på plats. Godkänd utbildning ger yrkeshögskoleexamen som trafiklärare.
Distans med träffar i Borlänge - Start 04/12-2023
Från 220 000 SEK exkl. moms
Arbete på väg nivå 1, grund är för dig som arbetar på eller intill väg, då uppdraget styrs av krav på utbildning.
Utbildningen ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Utbildningen ger grundkompetens för att få utföra vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.
Utbildningen vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
Utbildningen ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens.
Utbildningen ger dig kunskap om el och elfaran i arbete med el i och elektrifierade fordon, hur man skapar förutsättningar för säkert arbete och hur ansvarsfördelning ser ut. Utbildningen ges som distans under 4 veckor med 1 tillfälle 3 timmar per vecka. Vi anpassar även för dig och ditt företag!
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components.This course is an introduction to the electrical system in the vehicle's structure, components and function 
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants the basic knowledge within electricity and electrical engineering.
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants thorough knowledge about the electrical safety instructions and guidelines which apply working on and in electric vehicles
Lärarledd via webben
Från 12 500 SEK exkl. moms
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge of the electric machine-topologies: Synchronous machines, Permanent magnet, Asynchronous machines.
Lärarledd via webben
Från 18 500 SEK exkl. moms
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge of the power electronics that controls the electric drive system. 
Lärarledd via webben
Från 18 500 SEK exkl. moms
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge in the industry of all types of electrical storage systems, Batteries, Fuel cells, Ultracapacitors and Flywheels, Its design, power and performance
En distansutbildning för dig som vill få kunskaper inom fastighetsautomation, samt kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.
Vill du lära dig att använda travers för säkra lyft och ett effektivt sätt att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen? Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6
Karlskoga, Sundsvall
Från 2 950 SEK exkl. moms
Arbetar du med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå?  Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå denna utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå
Från 2 450 SEK exkl. moms
Har du kontroll över din arbetstid? Vill du få verktyg som frigör tid och sänker din stressnivå, samtidigt som du jobbar smartare? Då är en kurs i Time Management något för dig! 
Allt är i grunden en förhandling. Antingen förhandlar du med kunder och leverantörer eller så förhandlar du med kollegor, chefer och/eller din personal. Utbildningen syftar till att ge dig praktisk och teoretisk kunskap i hur du blir en toppförhandlare som når goda och seriösa överenskommelser.
Utbildningen vänder sig till dig som vill få fram budskap till en grupp under kundbesök och/eller för en arbetsgrupp så att ditt budskap landar hos mottagaren och stannar kvar så länge som möjligt. Med små praktiska knep kommer du att utvecklas till en lugnare och mer pedagogisk presentatör.
Kommunikation kan vara en av människans mest komplicerade verktyg. Vi kommunicerar med alla våra sinnen och tolkar informationen såväl ordagrant som känslomässigt. I utbildningen får du kunskap i hur man på bästa möjliga sätt för över sina tankar till en mottagare så att det händer ”rätt saker” i mottagarens hjärna.
En av vår tids stora åkommor är stress, den utlöser såväl konflikter som andra negativa processer. Under utbildningen får du en djup förståelse för stressens negativa egenskaper, men också vilka positiva egenskaper det medför – detta för att kunna öva upp din stresstålighet och främja stressens positiva egenskaper.
En primär faktor för framgång inom en arbetsgrupp är att gruppen skapar en s.k. psykologisk trygghet. Det betyder konkret att medlemmarna känner sig så trygga att man vågar delge sin omgivning okunskap, olika åsikter och framförallt vågar erkänna fel. Motsatsen i en verksamhet är förödande.
Att vara professionell innebär i grunden att man ”uppbär en ekonomisk ersättning” för det jobb man genomför. I utbildningen får du insikt i vad professionalism handlar om i grunden.

I utbildningen får du som deltagare såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur processen går till att bli till ett team. Lektionerna varvar teoretiska förklaringar med korta övningar för att stegvis skapa förståelse och acceptans.

Som informell ledare i verksamheten  har du inte ”chefskortet” att tillgå. Under denna utbildning får icke-chefer kunskapen i hur man stöttar och leder en arbetsgrupp utan att inneha samtliga verktyg. Vikten av att agera som ett föredöme och samverka med kollegor och medarbetare såväl som stötta verksamhetens ledning och dess visioner.
Feedback är det i särklass viktigaste verktyget för en chef/ledare. Under utbildningen får du såväl praktisk som teoretisk kunskap hur man korrigerar felaktigt beteenden från gruppmedlemmar, men också hur man förstärker och behåller de positiva.
Utbildningen leder dig på en historisk resa från vårt ursprung till idag, med syftet att förstå våra mänskliga beteenden och behov. Du får insikt i att vi människor är till stor grad en ”förprogrammerad” varelse som agerar som en marionett utifrån ytter påverkan.
En chef är i grunden en ”legitimt utsedd person av verksamheten”. Detta betyder att chefen har befogenheter att på ett respektfullt sätt beordra sin personal att genomföra uppgifter. Utbildning för dig som axlat en ny arbetsroll.
Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att bättre kunna  kommunicerar och leda din arbetsgrupp via distans. 
Utveckla ditt säljteam och ge dem superkrafter! Denna utbildningen ger dig som säljledare verktyg att utveckla din säljkår och nå affärsmässig framgång. Boka din plats redan idag! 
Framgångsreceptet är att i kontakt med dina kunder agera på ett sätt som överträffar deras förväntningar.
Utbildningen utmanar dig i ditt säljarbete och ger dig kunskap, verktyg och självförtroende att våga genomföra framgångsrika affärer med verksamhetens nyckelkunder.
Utbildningens ger dig som säljer till företag kunskap och kompetens som gynnar resultatet av såväl omsättning och marginal, som antalet nya kunder.
En verksamhet är uppbyggd av många individers styrkor och kompetenser. För att nå satta mål och utvecklas framgångsrikt krävs att hela teamet arbetar med kundfokus och införsäljning, oavsett roll.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för inbyggda system med programmeringsspråket C.

Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter i elektronik med relevans för utveckling av inbyggda system samt relaterade arbetssätt, utrustning och verktyg.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att implementera de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system och hur realtidskrav från tillämpningar påverkar kommunikationslösningarna.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper om CI, dess principer och de vanligaste CI-systemen och verktyg samt färdigheter som krävs för att kunna installera och konfigurera enkla CI-flöde och arbeta med automatisering av integrationskedjan
Utbildningen beskriver grunderna i AI, behandlar dess nyckelbegrepp och ger en överblick över vad AI är. Kursen kommer även behandla hur fältet utvecklats historiskt, hur det påverkar vår vardag idag och vart det är på väg i framtiden. Inom vilka områden kan AI appliceras och på vilket sätt kan man nyttja AI för att lösa olika problem.
Kursen är på halvfart och på distans. Den riktar sig till dig som vill kunna arbeta med informationsportaler/diagnosprogram som krävs för arbete på en märkesoberoende fordonsverkstad.
Kursstart: 2022-01-03
This is a 16 weeks distance program thats is aimed to offer upskill or reskill opportunity to those who have experience in engineering or similar background. Basic understanding from electricity is preferred. There will be skilled teachers with both academic and practical experience. After successfully completed the programme you will receive a certificate. The course starts 2022-02-07
Kursen är på halvfart och på distans. Den vänder sig till dig som är elansvarig och/eller leder arbetet med högvoltsfordon i verkstaden och ansvarar för att det utförs på ett säkert sätt. Kursstart 2022-02-14.
I Norra Sverige sker den stora teknikutvecklingen och här finns dom gröna nya spännande jobben. Vi presenterar möjligheten att skapa ditt nya liv och en vara del av detta!
I Norrland utvecklas den gröna tekniken och här finns dom nya spännande jobben. Vi presenterar möjligheten att skapa ditt nya liv och en vara del av detta!
I Boden finns din framtid, där kan du leva i samklang med naturen och bidra till en hållbar framtid och landets gröna omställning. Arbetstillfällena är många inom en mängd spännande områden.

Transport och Entreprenad

Produktion och Industri 4.0

El, Eldistribution och Hållbara energisystem

Fordon, El- och Elhybrid

Bygg och Fastighet

Arbetsmiljö och Säkerhet

Mjukvaruutveckling, Digitalisering och AI

Ledarskap och Hållbar affärsutveckling

E Learning - Webbaserade självstudiekurser

Grön omställning - Medfinansieras av Europeiska Unionen

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Martina Hallberg

Industri

070-835 4774

martina.hallberg@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3