Mina studier

ADR 1:3 Grund

 

ADR 1.3 grund, webbaserad självstudiekurs ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder upp till 1000 riskpoäng. ADR 1.3 utbildning är för personal som är delaktig i all hanteringen av farligt gods.

 

Utbildningen syftar till att ge personer som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods kännedom och skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet. Ge kunskap om regler som gäller, för att förebygga olyckor och de regler som är tillämpliga. I utbildningen ingår områden som:

 

  • Vad farligt gods är
  • Allmänna bestämmelser och undantag
  • Begränsad- och värdeberäknad mängd
  • Klassificering
  • Ansvarsbestämmelser
  • Märkning
  • Etikettering och dokumentation
  • Omhändertagande av spill
  • Hantering vid lastning och lossning

 

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

 

 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter accepterad kursinbjudan. 
Kursen tar ca 3 timmar.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Hör av dig till foretag@ya.se


Tillbaka till alla kurser