Mina studier

Industriteknik BAS Modul 10 Underhåll

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna grundläggande underhållsbegrepp, ha förståelse för vad som är normalläge och vidta lämplig åtgärd när det uppstår avvikelser. Detta leder till kompetens att välja rätt verktyg/maskin för uppgiften och att utföra och dokumentera operatörsunderhåll.

Denna webbaserade kurs gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin att lära sig de kunskaper som behövs för ett kvalificerat och kvalitetsdrivande arbete i industrin. Beskrivningen av denna utbildning och dess innehåll är hämtad direkt från verkligheten, via företag från industrin. Detta ger dig en bra och verklighetsbaserad grund att stå på för de utmaningar och möjligheter du kommer att möta inom industrin. 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter köp.
Kursen tar ca 6-10 timmar.

Inga förkunskaper krävs.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Hör av dig till foretag@ya.se


Tillbaka till alla kurser