Mina studier

Industriteknik BAS Modul 8 Grundläggande teknisk engelska

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande teknisk engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

Denna webbaserade kurs gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin att lära sig de kunskaper som behövs för ett kvalificerat och kvalitetsdrivande arbete i industrin. I dagens samhälle blir chanserna för internationella samarbeten och kontakter allt större. Med denna kurs vars beskrivning och innehåll är hämtade direkt från verkligheten via industrin, blir du väl förberedd för de engelskspråkiga utmaningar och möjligheter du kommer att ställas inför i ditt arbete. 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter köp.
Kursen tar ca 2-4 timmar.

Inga förkunskaper krävs.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Hör av dig till foretag@ya.se


Tillbaka till alla kurser