Mina studier

Säkra Lyft Utbildning

 

Denna utbildning vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft.

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

 

Innehåll:

 

 • Lyftanordningar och Lyftredskap
 • Volym, tyngdpunkt och densitet
 • Maxlaster och WLL
 • Lyftvinklar
 • Symmetriska och asymmetriska lyft
 • Olika typer av lyft
 • Belastningstabeller
 • Lyft med och utan fasta lyftpunkter
 • Justering av lyftredskapens längd
 • Signalering och kommunikation
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyft
 • Skyddsombud
 • Riskbedömning
 • Daglig kontroll och fortlöpande tillsyn

 

 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter accepterad kursinbjudan. 
Kursen tar ca 3 timmar.

 

Inga särskilda förkunskaper krävs

Vill du ha hjälp med din bokning?

Hör av dig till foretag@ya.se


Tillbaka till alla kurser