Mina studier

Industriteknik BAS Modul 5 Mätteknik

 

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs i industrin för att kunna utföra mätningar på producerade produkter, bedöma vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt upprätta mätprotokoll. Detta leder till kompetens att ansvara för att fastställda instruktioner följs, att rätt åtgärd utförs samt att identifiera sitt eget behov av lärande.

 

 

Denna webbaserade kurs gör det enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin att lära sig de kunskaper som behövs för ett kvalificerat och kvalitetsdrivande arbete i industrin. Beskrivningen av denna utbildning och dess innehåll är hämtad direkt från verkligheten, via företag från industrin. Detta ger dig en bra och verklighetsbaserad grund att stå på för de utmaningar och möjligheter du kommer att möta inom industrin. 

 

 

Du har tillgång till kursen i 30 dagar efter köp.
Kursen tar ca 3-5 timmar.

 

 

Inga förkunskaper krävs.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Hör av dig till foretag@ya.se


Tillbaka till alla kurser