Mina studier

Bokningsvillkor privat och företagsutbildningar

 

Uppdaterad 2021-09-22

 

 

Utbildningsavgift
Avgiften omfattar (om inget annat anges) själva utbildningen samt tillgång till utbildningsdokumentation.

 

Avgiften faktureras i samband med bokning. Samtliga priser anges exklusive moms.

 

Integritetspolicy
Vi följer EU:s förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Länk

 

Kursanmälan 
Efter bokad kurs får du en bokningsbekräftelse på din mejl med information om kurslokal och detaljerade kurstider. En vecka innan kursstart skickar vi påminnelse om kurstillfället och eventuell ytterligare information.

 

För kurser utan fasta dagar kommer du kontaktas av utbildare med mer information.

 

Om- och avbokningsregler för företag

Utbildningsanmälan är bindande. Om du får förhinder och vill överlåta din plats till en ersättare inom företaget ska detta meddelas i god tid innan utbildningsstart. Vid avbokning senare än två veckor innan utbildningsstart faktureras du halva avgiften. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildningsstart faktureras hela avgiften.

 

 

Om- och avbokningsregler för privatpersoner

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

 

Inställd kurs 
YrkesAkademin förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade utbildningstillfällen. Anmälda deltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan utbildningsort/utbildningstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt utbildningstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan utbildningsort/tillfälle, eller om möjligheter finns, sätts ett extra utbildningstillfälle in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning

 

Onlineutbildning

Vid bokning av online utbildning så skickas länk med inloggning till kursen via mejl. Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part. YrkesAkademin äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

 

Tillgänglighetstid
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

 

 

Force Majeure
YrkesAkademin AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada ifall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.