Mina studier

YrkesAkademin hjälper dig och ditt företag att möta framtidens kompetenskrav

2 maj, 2022

Teknikutvecklingen skapar snabba förändringar. I en alltmer digitaliserat samhälle är det viktigare än någonsin för företag och individer att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling. Det är där YrkesAkademins företagsutbildningar kommer in i bilden.

 

– Med YrkesAkademins långa erfarenhet hjälper vi företag och kommuner över hela Sverige att identifiera områden där medarbetare behöver uppdaterade eller helt nya kunskaper, säger Anna-Carin Herdebrant, affärsområdeschef för YrkesAkademins företagsutbildningar.

 

YrkesAkademin vill vara med och stötta företagens ökade kompetenskrav, vilket är ett resultat av den snabba teknikutvecklingen.

 

– Vi vill göra skillnad – över hela landet. Med vår brett uppbyggda kompetens kan vi skapa utbildningar som gör just det.

 

 

SE ALLA FÖRETAGSUTBILDNINGAR

 

 

 

Utbildningar som möter de verkliga behoven

 

Anna-Carin Herdebrant, affärsområdeschef för YrkesAkademins företagsutbildningar.

 

Genom en satsning på utbildningar inom gröna transporter och elektrifiering är YrkesAkademin med och utvecklar det svenska hållbarhetsarbetet.

 

– Det handlar om utbildningar som gör att vi kan möta våra klimatutmaningar på ett bättre sätt framöver. Vi jobbar exempelvis med utbildningar inom e-drivesystem och kompetenshöjning för ingenjörer för att stötta den snabba omställning vi ser idag inom fordonsindustrin. Vi utbildar förare för transportfordon löpande och har säkerhetsutbildningar kring elfordon för de som arbetar på våra vägnät, säger Anna-Carin.

 

 Våra utbildningar finns inom olika branscher:

 

 

 

Digitalt lärande i fokus

Vad gör YrkesAkademin till en stark samarbetspartner för kompetenshöjning enligt dig?

 

– Vi som utbildningssamordnare måste vara på tårna och kunna erbjuda intressanta, korta, flexibla utvecklingsmöjligheter. För oss är det viktigt att hela tiden ligga i framkant och utveckla vårt utbud, så att vi när behoven uppstår kan presentera en lösning. När exempelvis pandemin kom så arbetade vi redan med nätbaserade utbildningar inom området och kunde därför snabbt möta företagens förändrade behov, säger Anna-Carin. 

 

 

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

 

Tillsammans kartlägger vi era behov.

 

Kontakta oss för att höra mer om våra utbildningar