Mina studier

För företag – öppna kurser och anpassade utbildningar

 

Utbildningar och valideringar med fokus
på grön omställning och ny teknik

 

Kommande KURSTILLFÄLLEN

 

Tillbaka

E-Learning

En utbildning för dig som kommer i kontakt av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter. Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.
E Learning
Från 1 400 SEK exkl. moms
Arbetar du som entreprenör, konsult eller projektledare? Denna webbaserade självstudiekurs riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Du får grundläggande kunskaper om hur du tillämpar de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, AB 04 och ABT 06. 
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 1 dag
E Learning
Från 3 950 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att läsa ritningar och vara säker på att inte missa information? Utbildningen behandlar de områden som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att hantera engelska på din arbetsplats? Utbildningen stöder god språkförståelse och förmåga att kunna kritiskt granska källor samt utvecklar kunskaper i grundläggande engelska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du stärka dina svenska kunskaper kopplat till ditt arbete inom industrin? Utbildningen omfattar det som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande svenska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Arbetar du på hög höjd (över 2 meter) bör du ha en utbildning i fallskydd. Detta är en webbaserad självstudiekurs som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Ska du använda lyftanordningar och lyftredskap, arbetar du som kranförare, lastkopplare eller signalman? Webbaserad självstudiekurs som ger dig kunskaper om säker användning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
För dig som arbetar som ställningsbyggare och arbetsledare och alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 750 SEK exkl. moms
Ska du leda eller utföra arbete med asbest eller material som innehåller asbest?  Då krävs allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ . Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Utbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.
E Learning
Från 2 950 SEK exkl. moms
Repetionsutbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.

E Learning
Från 2 900 SEK exkl. moms

Lärarledd

Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell  kompetens för branschens yrken. Vi validerar mot yrkesrollerna Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker, Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare
Borlänge, Gävle, Malmö, Stockholm
Från 5 500 SEK exkl. moms
Krav på verifiering av plattsättningskunskaper
Borlänge
Från 3 700 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§
Västerås
Från 8 800 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§ där det inte krävs inneslutning av saneringsområdet.
Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning för dig som gått Asbest Särskild utbildning och behöver förnya inom 5 år.
Västerås
Från 2 600 SEK exkl. moms
Arbetar eller ansvarar du för en arbetsplats där man utför heta arbeten? Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. 
Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå
Från 2 950 SEK exkl. moms
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3.
Utför du icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning? För att få vistas i en elkraftsanläggning behöver man en godkänd utbildning,  ESA Instruerad behöver förnyas var tredje (3) år. I priset ingår avgift till Energiföretagen. 
Gävle, Göteborg , Halmstad, Jönköping, Kalmar , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås, Växjö
Från 4 900 SEK exkl. moms
Vilka utmaningar ser du och ditt företag inom ökade krav för energianvändning och skenande kostnader? I utbildningen ger vi dig en tydlig bild över fastighetens potential och dom möjligheterna ny teknik för energieffektiva system innebär.
Vill du lära dig att använda travers för säkra lyft och ett effektivt sätt att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen? Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6
Karlskoga, Sundsvall
Från 2 950 SEK exkl. moms
Filtrera pa studieform

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Martina Hallberg

Industri

070-835 4774

martina.hallberg@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3