Mina studier

För företag – öppna kurser och anpassade utbildningar

 

Utbildningar och valideringar med fokus
på grön omställning och ny teknik

 

 

Tillbaka

E-Learning

En utbildning för dig som kommer i kontakt av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter. Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.
E Learning
Från 1 400 SEK exkl. moms
Vill du veta mer om de risker som finns på arbetsplatsen? Utbildningen behandlar området hälsa, miljö och säkerhet kopplat till Industriarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Ska du leda eller utföra arbete med asbest eller material som innehåller asbest?  Då krävs allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ . Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Utbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.
E Learning
Från 2 950 SEK exkl. moms
Repetionsutbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.

E Learning
Från 2 900 SEK exkl. moms
Arbetar du som skyddsombud, har du en ledande befattning eller ansvarar du för arbetsmiljön på din arbetsplats? Denna webbaserade självstudiekurs ger dig kunskaper och färdigheter att säkerställa en god arbetsmiljö på din arbetsplats. 
E Learning
Från 2 950 SEK exkl. moms

Lärarledd

Att kunna agera korrekt vid en olycka eller ett tillbud kan rädda liv, även för dina närstående och kollegor. I utbildningen får du lära dig första hjälpen och vad du gör vid ett plötsligt hjärtstopp.
Ergonomi är en viktig del i ditt arbete för att inte bli sjuk. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har en god miljö att arbeta i samt utför arbetet med rätt teknik och använder för uppgiften anpassade arbetsredskap.
Städa på rätt sätt, alla kan väl städa, eller? Kunskap om hygien är ett måste för alla som arbetar med lokalvård. 
Vilka förväntningar möter du och hur agerar du bäst när du möter din kund?  För ett väl utfört arbete måste dialogen mellan kunden och utövaren fungera smidigt. 
Utbildning som leder till SRY Yrkesbevis Bas för lokalvårdare.
Den gröna omställningen kommer innebära stora rekryteringsinsatser för att säkra kompetenstillgången. Vi behöver bli riktigt bra på att fånga upp och behålla talanger med olika kulturella bakgrunder. Den här utbildningen ger verktyg för hur vi på ett framgångsrikt sätt kan kommunicera över kulturgränserna för att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats. 
Lärarledd via webben
Från 5 500 SEK exkl. moms
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning vid elskada och hur du använder en hjärtstartare.

Du lär dig hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp, hur man gör kompressioner och inblåsningar samt hur man hjälper en person som drabbats av luftvägsstopp. Detta enligt gällande riktlinjer från HLR-rådet.
Göteborg , Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Västerås
Från 3 500 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§
Stockholm, Västerås
Från 8 800 SEK exkl. moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§ där det inte krävs inneslutning av saneringsområdet.
Stockholm, Västerås
Från 4 900 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning för dig som gått Asbest Särskild utbildning och behöver förnya inom 5 år.
Västerås
Från 2 600 SEK exkl. moms
Arbetar eller ansvarar du för en arbetsplats där man utför heta arbeten? Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. 
Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå
Från 2 950 SEK exkl. moms
Utvecklande ledarskap passar för dig som vill växa och utvecklas som person. Under utbildningen får du kunskap i hur man utvecklar sitt team och framhäver kompetenser samt utvecklar potentialen hos dina gruppmedlemmar.
Arbetar du med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå?  Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå denna utbildning för att få det tillstånd som krävs.
Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå
Från 2 450 SEK exkl. moms
Filtrera pa studieform

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Martina Hallberg

Industri

070-835 4774

martina.hallberg@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3