Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Fastighetstekniker i Stockholm

Öppen för ansökan

Yrkesvux

Längd

Ca 800 (bas) + 500/600 (påbyggnad) gymnasiepoäng, ca 32 (bas) + 20/24 (påbyggnad) veckor

Studieform

Klassrum och lärling

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Fastighetsutbildning

Är du en problemlösare med ett stort intresse för teknik? Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.  

Fastighetsbranschen ser stor brist på denna yrkesroll och du har därför goda möjligheter att få ett jobb efter utbildningen. I utbildningen lär du dig mer om verktyg, material och mätinstrument som du sedan kommer använda dig av i ditt arbete. Som fastighetstekniker kan du vara anställd på ett fastighetsbolag, kommunen eller ett företag som säljer tjänster till ett bostadsföretag. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Moderna fastigheter har avancerade datorstyrda system för att reglera inomhusklimatet och för att energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta de här systemen krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. En fastighetstekniker har i uppgift att ansvara för värme- och ventilationssystem, sköta värmeväxlare för fjärrvärme, fläktar, värmepumpar och annan teknisk utrustning. Arbetet som fastighetstekniker varierar och du har stora möjligheter att själv påverka och styra ditt arbete. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.

Fastighet Bas, 800 poäng – Kurser:

 

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsservice VVS
 • Fastighetsservice byggnader
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Luftbehandling

 

Påbyggnad Fastighetsskötare, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation
 • Sanitetsteknik 1
 • Växtkunskap fastighetsskötsel
 • Yttre miljö maskiner och verktyg
 • Yttre miljö anläggningar

 

Påbyggnad Fastighetstekniker, 600 poäng – Kurser:

 

 • Entreprenörskap
 • Fastighetsautomation 1
 • Distribuerade styrsystem
 • Mät- och styrteknik
 • Mät- och reglerteknik
 • Programmerbara styrsystem

 

Påbyggnad Fastighetsvärd, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation 
 • Företagsekonomi 1 
 • Affärsjuridik 
 • Privatjuridik 
 • Sanitetsteknik 1

 

Påbyggnad VVS-isolerare, 400 poäng – Kurser:

 

 • Brand- och ljudisolering
 • Ytbeklädnad grund 

 

VVS-montör, 1500 poäng – Kurser:

 • Praktisk ellära
 • Komvuxarbete VVS- och fastighetsprogrammet 
 • Injusteringsteknik 
 • Systemuppbyggnad 
 • Värmelära 
 • Verktygs- och materialhantering 
 • Entreprenadteknik 
 • Sanitetsteknik 1 
 • Sanitetsteknik 2
 • Värmeteknik 1 
 • Värmeteknik 2
 • VVS gassvetsning rör 
 • VVS svets och lödning rör 
 • VVS-teknik

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

För påbyggnadsutbildningarna ska du ha först ha läst Fastighet Bas eller motsvarande.
Beskrivning

Fastighetsutbildning

Är du en problemlösare med ett stort intresse för teknik? Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.  

Fastighetsbranschen ser stor brist på denna yrkesroll och du har därför goda möjligheter att få ett jobb efter utbildningen. I utbildningen lär du dig mer om verktyg, material och mätinstrument som du sedan kommer använda dig av i ditt arbete. Som fastighetstekniker kan du vara anställd på ett fastighetsbolag, kommunen eller ett företag som säljer tjänster till ett bostadsföretag. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Moderna fastigheter har avancerade datorstyrda system för att reglera inomhusklimatet och för att energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta de här systemen krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. En fastighetstekniker har i uppgift att ansvara för värme- och ventilationssystem, sköta värmeväxlare för fjärrvärme, fläktar, värmepumpar och annan teknisk utrustning. Arbetet som fastighetstekniker varierar och du har stora möjligheter att själv påverka och styra ditt arbete. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.

Innehåll

Fastighet Bas, 800 poäng – Kurser:

 

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsservice VVS
 • Fastighetsservice byggnader
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Luftbehandling

 

Påbyggnad Fastighetsskötare, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation
 • Sanitetsteknik 1
 • Växtkunskap fastighetsskötsel
 • Yttre miljö maskiner och verktyg
 • Yttre miljö anläggningar

 

Påbyggnad Fastighetstekniker, 600 poäng – Kurser:

 

 • Entreprenörskap
 • Fastighetsautomation 1
 • Distribuerade styrsystem
 • Mät- och styrteknik
 • Mät- och reglerteknik
 • Programmerbara styrsystem

 

Påbyggnad Fastighetsvärd, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation 
 • Företagsekonomi 1 
 • Affärsjuridik 
 • Privatjuridik 
 • Sanitetsteknik 1

 

Påbyggnad VVS-isolerare, 400 poäng – Kurser:

 

 • Brand- och ljudisolering
 • Ytbeklädnad grund 

 

VVS-montör, 1500 poäng – Kurser:

 • Praktisk ellära
 • Komvuxarbete VVS- och fastighetsprogrammet 
 • Injusteringsteknik 
 • Systemuppbyggnad 
 • Värmelära 
 • Verktygs- och materialhantering 
 • Entreprenadteknik 
 • Sanitetsteknik 1 
 • Sanitetsteknik 2
 • Värmeteknik 1 
 • Värmeteknik 2
 • VVS gassvetsning rör 
 • VVS svets och lödning rör 
 • VVS-teknik

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling

Behörighet

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

För påbyggnadsutbildningarna ska du ha först ha läst Fastighet Bas eller motsvarande.

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Välj din kommun nedan

Järfälla 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Sollentuna

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Solna 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Sundbyberg 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Upplands-Väsby 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Sigtuna 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Lidingö 

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Huddinge (Ansökan öppnar 20/11)

Bas Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsvärd Klassrum: Ansök

Påbyggnad VVS-isolerare Klassrum: Ansök

VVS-montör Klassrum: Ansök

Nacka

Bas Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Södertälje (Ansökan öppnar 20/11)

Bas Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsvärd Klassrum: Ansök

Påbyggnad VVS-isolerare Klassrum: Ansök

VVS-montör Klassrum: Ansök

Salem (Ansökan öppnar 20/11)

Bas Klassrum: Ansök

Bas Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Fastighetsskötare Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Lärling: Ansök

Påbyggnad Fastighetsvärd Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsvärd Lärling: Ansök

Påbyggnad VVS-isolerare Klassrum: Ansök

Påbyggnad VVS-isolerare Lärling: Ansök

VVS-montör Klassrum: Ansök

VVS-montör Lärling: Ansök

Botkyrka (Ansökan öppnar 20/11)

Bas Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum: Ansök

Påbyggnad Fastighetsvärd Klassrum: Ansök

Påbyggnad VVS-isolerare Klassrum: Ansök

VVS-montör Klassrum: Ansök

Upplands-Bro

Bas Klassrum (Välj YrkesAkademin och Klassrum i lista till vänster och därefter Fastighet Bas): ANSÖK

Bas Lärling (Välj YrkesAkademin och Lärling i lista till vänster och därefter Fastighet Bas): ANSÖK

Påbyggnad Fastighetsskötare Klassrum (Välj YrkesAkademin och Klassrum i lista till vänster och därefter Fastighet fördjupning): ANSÖK

Påbyggnad Fastighetstekniker Klassrum (Välj YrkesAkademin och Klassrum i lista till vänster och därefter Fastighetstekniker): ANSÖK

Påbyggnad Fastighetsvärd Klassrum (Välj YrkesAkademin och Klassrum i lista till vänster och därefter Fastighetsvärd/bovärd): ANSÖK

Se fler utbildningar i

Stockholm (Farsta)
 

Kommunal vuxenutbildning - Fastighetstekniker i Stockholm

Längd : Ca 800 (bas) + 500/600 (påbyggnad) gymnasiepoäng, ca 32 (bas) + 20/24 (påbyggnad) veckor

Studieform : Klassrum och lärling

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Fastighetsutbildning

Är du en problemlösare med ett stort intresse för teknik? Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.  

Fastighetsbranschen ser stor brist på denna yrkesroll och du har därför goda möjligheter att få ett jobb efter utbildningen. I utbildningen lär du dig mer om verktyg, material och mätinstrument som du sedan kommer använda dig av i ditt arbete. Som fastighetstekniker kan du vara anställd på ett fastighetsbolag, kommunen eller ett företag som säljer tjänster till ett bostadsföretag. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Moderna fastigheter har avancerade datorstyrda system för att reglera inomhusklimatet och för att energiförbrukningen ska hållas så låg som möjligt. För att sköta de här systemen krävs kunskaper om styr- och reglerteknik, hur systemen ska underhållas, justeras och repareras. En fastighetstekniker har i uppgift att ansvara för värme- och ventilationssystem, sköta värmeväxlare för fjärrvärme, fläktar, värmepumpar och annan teknisk utrustning. Arbetet som fastighetstekniker varierar och du har stora möjligheter att själv påverka och styra ditt arbete. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Arbetsplatslärande (APL) är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakt och att söka jobb.


Innehåll

Fastighet Bas, 800 poäng – Kurser:

 

 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsservice VVS
 • Fastighetsservice byggnader
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Luftbehandling

 

Påbyggnad Fastighetsskötare, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation
 • Sanitetsteknik 1
 • Växtkunskap fastighetsskötsel
 • Yttre miljö maskiner och verktyg
 • Yttre miljö anläggningar

 

Påbyggnad Fastighetstekniker, 600 poäng – Kurser:

 

 • Entreprenörskap
 • Fastighetsautomation 1
 • Distribuerade styrsystem
 • Mät- och styrteknik
 • Mät- och reglerteknik
 • Programmerbara styrsystem

 

Påbyggnad Fastighetsvärd, 500 poäng – Kurser:

 

 • Fastighetskommunikation 
 • Företagsekonomi 1 
 • Affärsjuridik 
 • Privatjuridik 
 • Sanitetsteknik 1

 

Påbyggnad VVS-isolerare, 400 poäng – Kurser:

 

 • Brand- och ljudisolering
 • Ytbeklädnad grund 

 

VVS-montör, 1500 poäng – Kurser:

 • Praktisk ellära
 • Komvuxarbete VVS- och fastighetsprogrammet 
 • Injusteringsteknik 
 • Systemuppbyggnad 
 • Värmelära 
 • Verktygs- och materialhantering 
 • Entreprenadteknik 
 • Sanitetsteknik 1 
 • Sanitetsteknik 2
 • Värmeteknik 1 
 • Värmeteknik 2
 • VVS gassvetsning rör 
 • VVS svets och lödning rör 
 • VVS-teknik

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling


Behörighet

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

För påbyggnadsutbildningarna ska du ha först ha läst Fastighet Bas eller motsvarande.