Mina studier

Yrkesvux

Murare i Stockholm

Yrkesvux

Längd

Ca 1000 poäng, ca 40 veckor

Studieform

Klassrum och lärling

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Murare

 

Av alla yrkena inom byggnadsteknik, är murare ett av de äldsta och mest respekterade. Som murare arbetar du med att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner med tegel, betongblock och sten. Du följer ritningar för att lägga murbruk och placera materialet på rätt sätt. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och fysisk styrka. Du jobbar ofta utomhus och på byggarbetsplatser och du träffar många nya människor.

 

Arbete/arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för murare är mycket bra. Det finns stor efterfrågan på yrkesskickliga murare, både för nybyggnation och renovering av byggnader. Många byggföretag söker murare för att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner. Jobbmöjligheterna är många och dessutom kan du specialisera dig inom olika områden, som fasadrenovering eller skorstenar. Sammanfattningsvis är murare ett yrke med stabila jobbmöjligheter och hög efterfrågan på arbetsmarknaden

 

 

Utbildningens Upplägg

 

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten. Utbildningen blandar teori med praktik. 

 

Lärlingsutbildning
Om du väljer att gå utbildningen som lärling, innebär det att du tillbringar en större del ute på en eller flera arbetsplatser för att lära dig yrket genom praktiskt arbete.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma.

 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

Murare, 1000 poäng

– Kurser:

 

 • Husbyggnadsprocessen 
 • Husbyggnad 1 
 • Husbyggnad 2 
 • Husbyggnad 3 ombyggnad
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar
 • Mur- och putsverk 2 murverk 
 • Mur- och putsverk 3 puts 

 

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling.

 

 

Saknar du betyg i en kurs eller har ett underkänt betyg kan du anmäla dig till att göra en prövning hos oss.

 

LÄS MER OM PRÖVNING HÄR!

Förkunskapskrav:

 

 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 

Körkort (B) är en fördel.

Beskrivning

Murare

 

Av alla yrkena inom byggnadsteknik, är murare ett av de äldsta och mest respekterade. Som murare arbetar du med att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner med tegel, betongblock och sten. Du följer ritningar för att lägga murbruk och placera materialet på rätt sätt. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och fysisk styrka. Du jobbar ofta utomhus och på byggarbetsplatser och du träffar många nya människor.

 

Arbete/arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för murare är mycket bra. Det finns stor efterfrågan på yrkesskickliga murare, både för nybyggnation och renovering av byggnader. Många byggföretag söker murare för att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner. Jobbmöjligheterna är många och dessutom kan du specialisera dig inom olika områden, som fasadrenovering eller skorstenar. Sammanfattningsvis är murare ett yrke med stabila jobbmöjligheter och hög efterfrågan på arbetsmarknaden

 

 

Utbildningens Upplägg

 

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten. Utbildningen blandar teori med praktik. 

 

Lärlingsutbildning
Om du väljer att gå utbildningen som lärling, innebär det att du tillbringar en större del ute på en eller flera arbetsplatser för att lära dig yrket genom praktiskt arbete.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma.

 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

Innehåll

Murare, 1000 poäng

– Kurser:

 

 • Husbyggnadsprocessen 
 • Husbyggnad 1 
 • Husbyggnad 2 
 • Husbyggnad 3 ombyggnad
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar
 • Mur- och putsverk 2 murverk 
 • Mur- och putsverk 3 puts 

 

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling.

 

 

Saknar du betyg i en kurs eller har ett underkänt betyg kan du anmäla dig till att göra en prövning hos oss.

 

LÄS MER OM PRÖVNING HÄR!

Behörighet

Förkunskapskrav:

 

 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 

Körkort (B) är en fördel.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

 

Kommunal vuxenutbildning - Murare i Stockholm

Längd : Ca 1000 poäng, ca 40 veckor

Studieform : Klassrum och lärling

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Murare

 

Av alla yrkena inom byggnadsteknik, är murare ett av de äldsta och mest respekterade. Som murare arbetar du med att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner med tegel, betongblock och sten. Du följer ritningar för att lägga murbruk och placera materialet på rätt sätt. Arbetet kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och fysisk styrka. Du jobbar ofta utomhus och på byggarbetsplatser och du träffar många nya människor.

 

Arbete/arbetsmarknad

 

Arbetsmarknaden för murare är mycket bra. Det finns stor efterfrågan på yrkesskickliga murare, både för nybyggnation och renovering av byggnader. Många byggföretag söker murare för att bygga och reparera väggar, fasader och andra konstruktioner. Jobbmöjligheterna är många och dessutom kan du specialisera dig inom olika områden, som fasadrenovering eller skorstenar. Sammanfattningsvis är murare ett yrke med stabila jobbmöjligheter och hög efterfrågan på arbetsmarknaden

 

 

Utbildningens Upplägg

 

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten. Utbildningen blandar teori med praktik. 

 

Lärlingsutbildning
Om du väljer att gå utbildningen som lärling, innebär det att du tillbringar en större del ute på en eller flera arbetsplatser för att lära dig yrket genom praktiskt arbete.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma.

 

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.


Innehåll

Murare, 1000 poäng

– Kurser:

 

 • Husbyggnadsprocessen 
 • Husbyggnad 1 
 • Husbyggnad 2 
 • Husbyggnad 3 ombyggnad
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar
 • Mur- och putsverk 2 murverk 
 • Mur- och putsverk 3 puts 

 

Ytterligare 50 poäng om läses som lärling.

 

 

Saknar du betyg i en kurs eller har ett underkänt betyg kan du anmäla dig till att göra en prövning hos oss.

 

LÄS MER OM PRÖVNING HÄR!


Behörighet

Förkunskapskrav:

 

 • Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk
 • Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 

Körkort (B) är en fördel.