Mina studier

YrkesAkademin levererar vårens utbildningar till projektet ”Besökskraft”

I vår kommer Besökskrafts deltagare att gå utbildningar i allt från ”service & värdskap” till ”köksekonomi” och ”digital projektledning”.

 

Nischade utbildningar

De yrkesspecifika utbildningarna genomförs i en kombination av digitala möten och fysiska träffar. Du som deltar i projektet hittar  information om projektet här på hemsidan under fliken Privat- och företagsutbildning > ”Besökskraft”.

 

De här utbildningarna erbjuds:

 

– Digital mötesrådgivning och projektledning
– Hygien och Smittskydd
– Köksekonomi
– Dryck och mat i kombination
– Revenue Management
– Service och värdskap
– Specialiserad matlagning

 

Boka utbildning här

 

Om projektet
Besökskraft är ett kompetensutvecklingsprojekt för besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland. Satsningen erbjuder kompetensutveckling till fler än 600 anställda inom branschen och man jobbar även med att stärka deltagande företags strategiska kompetensförsörjning och samverkan med utbildningssystemet. Projektet drivs av Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland och Handelskammaren Mälardalen och finansieras av Europeiska socialfonden. Läs mer om Besökskraft här.