Mina studier

APL – så kommer du närmare arbetslivet under utbildningen

 

Vad är APL?

 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och omfattar minst 15 % av utbildningstiden. Syftet med APL är att förbereda dig för det kommande yrkeslivet, ge dig möjligheter att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt visa upp dig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

 

Genom vårt breda kontaktnät och nära samarbete med flera företag står vi för APL-plats men du har också möjlighet att ordna en på egen hand. Under APL-perioden har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen som har kontakt med läraren och ser till att du gör de arbetsuppgifter som krävs enligt kursplanen samt är delaktig i bedömningen av din kunskapsutveckling.
Du får även en viktig möjlighet att knyta kontakter och det är många som blir erbjudna jobb på den arbetsplats där de genomfört sin APL.

 

Uppskattat av både elever och arbetsgivare

Syftet med APL är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet, ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt att visa upp sig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under skoltiden – så att vägen ut till nytt jobb blir kortare. Denna period beskrivs många gånger som väldigt lärorik och uppskattad av både eleverna och de företag som tar emot nya framtida talanger. APL är också en av anledningarna till att så många som 8 av 10 kommer ut i nytt jobb i princip direkt efter utbildningen.