Mina studier

Yrkesutbildningar med språkstöd

 

Har du studerat sfi men har en bit kvar för att behärska svenska språket fullt ut? För dig erbjuder vi yrkesutbildningar som kombineras med studier i grundläggande svenska som andraspråk. Du studerar ungefär 50 % yrkeskurser och 50 % svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete. Det går inte att välja bort svenskan i dessa utbildningar. 

 

Just nu erbjuder vi yrkesutbildningar med språkstöd på följande orter:

 

BORLÄNGE

 

FALUN

 

Gävle