Mina studier

 

Är Yrkesvux något för mig?
Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå och de här utbildningarna finns för dig  som vill omskola dig till ett nytt yrke eller höja din kompetens som du redan har. Med andra ord – om du saknar en yrkesutbildning, om du vill byta yrke eller behöver komplettera ditt nuvarande yrke med fler kurser – då kan yrkesvux vara något för dig. På YrkesAkademin har vi många olika utbildningsområden som kan vara intressanta för dig.


Är jag behörig?

Du är behörig att söka om du:
• Är 20-64 år
• Saknar gymnasiebetyg
• Vill komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier, t.ex. högskola/universitet eller yrkeshögskola
• Vill få dina kunskaper och din kompetens validerad
• Behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete
• Har godkända betyg i grundläggande svenska eller motsvarande. Behörighetskraven varierar mellan utbildningar och orter. Mer information om behörighetskrav kan du läsa mer under våra utbildningar

 

Hur vet jag om jag får gå utbildningen?
Det är vuxenutbildningen i din hemkommun (som du är folkbokförd i) som beslutar om du får gå utbildningen. Förutom att du behöver vara behörig är det vuxenutbildningen som ansvarar över antagningsprocessen och som antar dig till utbildningen. YrkesAkademin är endast utbildningsanordnare och får inte besluta i sådana frågor och kan därför inte svara på frågor om du blivit antagen eller ej.

 

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta studiematerial, t.ex. böcker eller skyddskläder eller skyddsutrustning som är nödvändig under din utbildning. Material finns oftast att köpa genom utbildningen. Se mer information under varje utbildning om vad som gäller.

 

Hur lång är en yrkesvuxutbildning?
De flesta utbildningar är cirka ett år långa, förutom yrkesförarutbildningar som är kortare. Då upplägget anpassas individuellt varierar utbildningstiden. Heltidsstudier omfattar en studietakt om minst 20 poäng per vecka. En utbildning som är 1200 poäng har alltså en utbildningstid på 60 veckor men kan bli kortare eller längre beroende på studietakten.

 

Vad är APL?
APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och omfattar minst 15 % av utbildningstiden. Syftet med APL är att förbereda dig för det kommande yrkeslivet, ge dig möjligheter att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt visa upp dig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Genom vårt breda kontaktnät och nära samarbete med flera företag står vi för APL-plats, men du har också möjlighet att ordna en på egen hand. Under APL-perioden har du en ansvarig handledare på arbetsplatsen som har kontakt med läraren och ser till att du gör de arbetsuppgifter som krävs enligt kursplanen samt är delaktig i bedömningen av din kunskapsutveckling. Du får även en viktig möjlighet att knyta kontakter och det är många som blir erbjudna jobb på den arbetsplats där de genomfört sin APL.

 

Syftet med APL är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet, ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt att visa upp sig, knyta kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under skoltiden – så att vägen ut till nytt jobb blir kortare. Denna period beskrivs många gånger som väldigt lärorik och uppskattad av både eleverna och de företag som tar emot nya framtida talanger. APL är också en av anledningarna till att så många kommer ut i nytt jobb direkt efter utbildningen.

 

Ingår praktik (APL) i alla utbildningar?
Ja, varje utbildning omfattar minst 15 % APL Arbetsplatsförlagt lärande. Om du går en lärlingsutbildning omfattar den minst 70 % APL. YrkesAkademin har ett brett kontaktnät och nära samarbete med flera olika företag som tar emot APL-elever men du har också möjlighet att själv leta fram en APL-plats. Din handledare på APL-platsen har kontakt med din lärare och kan på så vis se till att du gör de uppgifter som krävs enligt studieplanen. När du läser en yrkesutbildning som vuxen blir det också lättare att fokusera på de kunskaper som är specifika för just ditt arbete och på så sätt kommer du snabbare framåt på din väg till ditt nya arbete. Du får även en viktig möjlighet att knyta kontakter och det är många som blir erbjudna anställning där de genomfört sin APL.

 

Får jag betyg?
Ja, du får betyg i varje kurs som du genomför. En yrkesvuxutbildning består av Skolverkets olika kurser som är värda 50-300 poäng. Du får betyg i varje kurs eller delkurs enligt betygsskalan A-F där E är Godkänt. När du har fått betyg i varje delkurs betygsätter läraren kursen i sin helhet. Om du får betyget F är du underkänd i kursen men har möjlighet att komplettera kursen.

 

Har jag rätt till CSN?
Yrkesvuxutbildningar är studiemedelsberättigande och om du vill kan du ansöka om studiemedel (bidrag och/eller lån) hos CSN under din utbildningstid. För mer information om hur du ansöker om studiemedel kan du läsa mer och på deras hemsida eller på telefonnummer 0771-276 000 (mån-fre kl. 09.00-15.00). När du ansöker om studiemedel ska du inte uppge YrkesAkademin som utbildningsanordnare, utan du ska uppge vuxenutbildningen i din hemkommun. Här kan du se en Youtube-film om hur CSN funkar>>