Mina studier

Vad är en lärlingsutbildning?

Om du går en lärlingsutbildning har du minst 70 % APL vilket innebär att nästan hela utbildningen genomförs på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och din APL-plats genom bl.a. fysiska besök och tre partsamtal.