Mina studier

LIA praktik

 

 

Vad är LIA-praktik?

 

Lärande i arbete (LIA) är en kurs i utbildningsplanen som innebär att du praktiserar på en arbetsplats. Syftet med kursen är att du som studerar ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser i en verklig miljö, knyta kontakter med personer i branschen och prova på yrkesrollen. En fjärdedel av utbildningen består av LIA och det är mycket vanligt att du blir erbjuden en anställning efter din praktikperiod. Tänk dig att din LIA är som en enda lång arbetsintervju!

 

Du som studerande får själv välja vilket företag du vill göra din LIA på. Din utbildningsledare finns där som stöd och kan hjälpa dig med kontakter, tips och det du undrar över. Av erfarenhet är det bra att tidigt börja fundera över vilka företag som kan vara intressanta att göra LIA på. När du valt praktikplats får du en handledare som ansvarar för dig och kommer se till att du uppfyller dina mål och utvecklas.

 

 

Vanliga frågor och svar om LIA

 

 Hur gör jag som student för att hitta en LIA-plats?

 – Utgå ifrån vad du tror passar dig och var du skulle vilja jobba i framtiden. Du kan också be din utbildare om hjälp. Vi har ett brett nätverk med kontakter och kan ge dig tips om arbetsgivare som tagit emot LIA-studerande tidigare.

 

 

Är det jag eller YrkesAkademin som ansvarar för att hitta en LIA-plats?

 – Det vanligaste är att du som studerande själv söker efter en LIA-plats. De flesta arbetsgivare uppskattar att du tar eget initiativ och personligen ansöker om en plats. Vi ger stöd, är behjälpliga med att hitta en LIA-plats och följer upp hur det går.

 

 

Vad ska jag göra på min LIA?

 – LIA är inte en traditionell praktik utan en arbetsplatsförlagd utbildning som ska leda till specifika mål. Du hittar målen i kursplanen. Vi kvalitetssäkrar alla LIA-platser och ser till att de studerande ges relevanta arbetsuppgifter och möjligheter för att nå kursmålen.

 

 

Får jag ha LIA på distans?

 – LIA är en arbetsplatsförlagd kurs men det utesluter inte att genomföra åtminstone delar på distans. Det viktigaste är att LIA genomförs på ett sätt som ger dig förutsättningar att nå kursmålen.

 

 

Får jag göra min LIA utomlands?

 – Ja, det går bra att genomföra LIA utomlands så länge det är möjligt för oss att kvalitetssäkra platsen. Om du är intresserad av att göra din LIA utomlands kan du börja med att läsa mer om Erasmus Plus här: Göra praktik utomlands

 

 

Är jag försäkrad under min LIA?

 – Under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) omfattas de studerande även av en ansvarsförsäkring. Vid studier eller LIA utomlands har de studerande ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige, dels ett reseförsäkringsskydd.

 

 

Råder det obligatorisk närvaro under min LIA?

 – LIA följer studietakten för utbildningen och de arbetstider som gäller på LIA-platsen. Även om det inte finns ett generellt närvarokrav är hög närvaro en förutsättning för att LIA-handledaren ska kunna bedöma din prestation.

 

 

Hur och av vem betygssätts min LIA?

 – Det är alltid vi på YrkesAkademin Yrkeshögskola som sätter betyget. Detta görs ofta i dialog med LIA-handledaren. Ibland får de studerande lämna in en LIA-rapport som betygssätts.

 

 

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor eller synpunkter angående LIA?

 – Om du har frågor eller funderingar under pågående LIA så ta upp dem med handledaren på LIA-platsen. Om det finns något som inte löser sig så kontakta din utbildningsledare. Myndigheten för Yrkeshögskolan kan svara på regelfrågor om LIA.

 

 

 

LIA – bästa tiden på utbildningen

 

När vi pratar med de studerande som gått våra utbildningar brukar de ofta nämna sin LIA-period som den bästa tiden på sin utbildning. Fredrik Berglund är en av våra tidigare studerande som uppskattade sin LIA-period då den ledde till hans drömjobb:

 

 

Det bästa med utbildningen är att den ligger nära arbetslivet och är anpassat efter vilka kunskaper som krävs på dagens arbetsmarknad. Jag gjorde min andra praktikperiod på Nordic Light Hotel, ett designhotell mitt i Stockholm. Redan under praktiken fick jag anställning och jobbade sedan parallellt med studierna“, berättar Fredrik. Hör honom berätta mer i videon:

 

 

 

Tillbaka till yrkeshögskolan