Mina studier

Får jag betyg?

 

Ja, du får betyg i varje kurs som du genomför.

En yrkesvuxutbildning består av olika Skolverkets olika kurser som är värda 50-300 poäng. Du får betyg i varje kurs eller delkurs enligt betygsskalan A-F där E är Godkänt. När du har fått betyg i varje delkurs betygsätter läraren kursen i sin helhet. Om du får betyget F är du underkänd i kursen men har möjlighet att komplettera kursen.