Mina studier

Välj rätt ESA-utbildning för din yrkesroll – se kurser, priser och utbildningsorter nära dig

5 maj, 2022

 

Letar du efter en ESAutbildning, men vet inte vilken kurs du behöver? Hos YrkesAkademin hittar du flera utbildningar utformade efter elnätsbranschens riktlinjer – från ESA Fackkunnig Grund, ESA Instruerad till EBR Kabelförläggning! Här guidar vi till vilken utbildning du behöver för att jobba elsäkert! 

 

Ingen ska dö eller skadas på jobbet. Det är målet för energibranschen. Personer som utför arbetsuppgifter på, eller i nära anslutning, till elektriska anläggningsdelar behöver därför ha rätt utbildning för att jobba elsäkert. Därför arbetar Energiföretagen Sverige och branschens elnätsföretag inom ElnätsBranschens Riktlinjer, EBR, för att skapa utbildningar som lever upp till kraven på elinstallationsarbeten.  
 

 

Vad är ESA?  

 

  • ESA står för Elsäkerhetsanvisningar och är den branschpraxis som gäller för dig som arbetar som installatör eller montör.
  • ESA uppdateras kontinuerligt för att kvalitetssäkra innehållet, och dessa förändringar bygger bland annat på inrapporterade skador och händelser. Branschen rekommenderar att alla som arbetar yrkesmässigt inom eller nära en elektrisk anläggning bör genomgå lämplig ESA-utbildning.   
  • Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SSEN 501110-0 ”Skötsel av elektriska anläggningar”.  

 

Hur lång giltighetstid har en ESA-utbildning?

Intyg för EBR:s ESA-utbildningar gäller i tre år. Därefter är det dags att gå en repetitionsutbildning.  

 

Arbetsgivaren ansvarar för elsäkerheten 

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har den kompetens, kunskap och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra det som behövs för att se till att personal inte utsätts för skada genom elektrisk ström. Genom att låta anställda gå en elsäkerhetsutbildning enligt EBR Elsäkerhetsanvisningar – och komma ihåg att repetera dennauppfyller arbetsgivare detta krav.  

 

Vilka utbildningar finns det? 

 

ESA Fackkunnig Grund

Denna utbildning vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i, eller i närheten av, elanläggningar inom låg – och högspänning. Utbildningen bygger på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete. Du kommer att lära dig om riskhantering, elfara, organisation och ansvarsfördelning, arbetsmetoder samt säker kommunikation. 

 

För vem? Denna utbildning riktar sig främst linjearbetare, elektriker eller arbetsledare som ska arbeta där det finns risk för elektrisk fara, och som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras. 

 

 

ESA FACKKUNNIG GRUND

 

ESA Fackkunnig Repetition

Efter tre år är det dags att repetera dina kunskaper i ESA. Denna repetitionsutbildning baseras på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete.  

 

För vem? För dig som är fackkunnig inom el och behöver repetera dina kunskaper.

 

 

ESA FACKKUNNIG REPETITION

 

 

 

 

 

ESA Instruerad

Utför du icke-elektriska arbeten i eller i närheten av en elanläggning? I denna utbildning lär du kring elfara, riskhantering, säker kommunikation samt planering och utförande av arbete 

 

För vem? Denna utbildning vänder sig till dig som exempelvis utför målningsarbeten, rengöring, byggnadsarbete eller markarbeten i eller i närheten av elanläggningar. Den vänder sig även till praktikanter under utbildning. 

 

 

ESA INSTRUERAD

 

 

 

Elledningsgata i snårig skog

 

 

ESA Röjning

Röjer eller avverkar du skog i eller i direkt närhet av elledningsgator? Lär dig förebygga, analysera och arbeta säkert där det finns risk för elektrisk fara!  

 

För vem? Personal som planerar eller utför röjningsarbeten intill elledningsgator. Utbildningen vänder sig även till tekniker hos eldistributörer och elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

 

 

ESA RÖJNING

 

ESA Vattenvägar

Planerar och utför du arbeten intill vattenkraftanläggningar? Skapa en säker arbetsplats och lär dig identifiera och förebygga elektriska faror i denna utbildning! Du dig planera, genomföra kopplingar och utföra andra driftåtgärder på ett säkert sätt 

 

För vem? Utbildningen riktar sig till underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer.

 

 

 

ESA VATTENVÄGAR

 

 

Grävmaskinister placerar kabel i mark

 

EBR Kabelförläggning

Ska du arbeta med att placera jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp eller stolpar intill elnät? I denna utbildning får du kunskaper om relevanta lagar, föreskrifter och arbetsmiljörisker. Alla företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att anställda har genomgått lämplig utbildning.  

 

 

För vem? Grävmaskinister, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

 

 

EBR KABELFÖRLÄGGNING

 

Vad kostar en ESA-utbildning?  

Priset för en ESA-utbildning varierar beroende på kursens innehåll och längd. Hos YrkesAkademin hittar du kurser från 3900 SEK. 

 

Se alla utbildningar och kostnad för respektive kurs här!  

 

 

 

 

Läs din ESA-utbildning på den ort som passar dig! 

 YrkesAkademin erbjuder ESA-utbildningar i hela Sverige – från norr till söder. Bor du i Umeå, Göteborg, Stockholm, Västerås, Halmstad eller kanske i Helsingborg? Eller på någon annan av YrkesAkademins utbildningsorter?

 

Hitta en ESA-utbildning nära dig!  

 

YrkesAkademin guidar dig till rätt ESA-utbildning!  

För frågor, anmälan eller mer information – kontakta oss, så hjälper vi dig vidare! Hör av dig till foretag@ya.se eller 023 – 584 50.