Mina studier

För företag – öppna kurser och anpassade utbildningar

 

Utbildningar och valideringar med fokus
på grön omställning och ny teknik

 

Kommande KURSTILLFÄLLEN

 

Tillbaka

E-Learning

Arbetar du som entreprenör, konsult eller projektledare? Denna webbaserade självstudiekurs riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Du får grundläggande kunskaper om hur du tillämpar de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, AB 04 och ABT 06. 
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 1 dag
E Learning
Från 3 950 SEK exkl. moms
Söker du körtillstånd för fordonslyft? Denna webbaserade självstudiekurs går igenom lagar och regler som rör användandet av fordonslyftar, ett av kraven ifrån Arbetsmiljöverket.
E Learning
Från 400 SEK exkl. moms
En utbildning för dig som kommer i kontakt av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter. Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.
E Learning
Från 1 400 SEK exkl. moms
Vill du lära dig om hur du bygger och utvecklar framgångsrika säljteam. Mikael Arndt är säljgurun som hjälper dig som är eller som vill bli försäljningschef. 
Webbaserad självstudiekurs i 17 avsnitt.
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Arbetar du med kunder idag och vill bli öka din försäljning? I utbildningen kommer Anton Granlund lära dig hur du kan bygga och stärka relationen till dina kunder genom kundservice.
Webbaserad självstudiekurs i 6 avsnitt
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Ser du möjlighet att utveckla din förmåga att fatta snabbare och smartare beslut?  Johan Johansson som tidigare jobbat med Hans Roslings stiftelse Gapminder leder utbildningen där du lär dig hur du kan stärka din analytiska förmåga och bli mer systematisk i ditt arbete.
Webbaserad självstudiekurs i 4 avsnit.
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vill du utveckla din förmåga att förhandla? Lars-Johan Åge är ekonomiprofessor och förhandlingsexpert och kommer ge dig fem konkreta steg för hur du genomför en lyckad förhandling.
Webbaserad självstudiekurs i 6 avsnitt.
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vill du vara den talare som fångar och trollbinder din publik? Elaine Eksvärd retorikexpert lär ut sina bästa strategier för att du ska få andra att vilja lyssna på det du säger, komma ihåg det du har sagt och återvända för att höra mer. 
Webbaserad självstudiekurs i 16 avsnitt
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vill du genom att utveckla ditt självledarskap skapa en WOW faktor i din kommunikation? David JP Phillips ger dig verktyg för detta samt de bästa metoderna för att utveckla ditt mentala jag.
Webbaserad självstudiekurs i 12 avsnitt
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vill du få nyckeln till inspirerande ledarskap? Tillsammans med Fredrik Reinfeldt kommer du att få lära dig vad framgångsrikt ledarskap innebär, hur du genom att förändra ditt ledarskap kan få folk omkring dig att växa och prestera i enlighet med deras fulla potential.
Webbaserad självstudiekurs i 17 avsnitt
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vill du öka samarbete och effektiviteten hos dina medarbetare och få till gång till de superkrafter som skapas i ett vinnande team? Tillsammans med Annika R Malmberg får du ett effektivt arbetssätt för att skapa ditt eget dreamteam.
Webbaserad självstudiekurs i 8 avsnitt
E Learning
Från 1 200 SEK exkl. moms
Vistas du i miljöer där arbeten med elfordon sker? I denna utbildning får du grundläggande kunskaper om vilka risker som finns med elfordon, och hur dessa ska undvikas. Utbildningen följer den framtagna branschstandarden för Informerad Person Elfordon (IPE).  
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2 timmar  
E Learning
Från 495 SEK exkl. moms
Vill du läsa in körkortsteorin för lastbil eller buss på egen hand? Här får du en digital plattform, digitala körkortsböcker, övningar, sluttester och en smidig app till telefonen.
E Learning
Från 995 SEK exkl. moms
ADR 1.3 grund, webbaserad självstudiekurs, baserad på de  krav på ADR 1.3 enligt MSB  Den ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder. Ger kompetensbevis för ADR 1.3
E Learning
Från 895 SEK exkl. moms
All personnel handling or transporting dangerous goods must have received at least this dangerous goods awareness 1.3 training before performing duties related to the transport of dangerous goods. The course in English.
E Learning
Från 990 SEK exkl. moms
Vill du veta mer om de risker som finns på arbetsplatsen? Utbildningen behandlar området hälsa, miljö och säkerhet kopplat till Industriarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du få insyn i de arbetssätt och system inom IT och automation som används inom produktion? Utbildningen ger grundläggande kunskap om datorn och dess olika system som arbetsredskap i industrin.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du fräscha upp eller utveckla dina matematikkunskaper? Utbildningen innehåller  matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram vilket är väldigt användbart för industriellt arbete.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du öka din förståelse för hur kvalité kan kopplas till produktivitet och lönsamhet? I utbildningen får du förståelse för vad rätt kvalitet innebär för dig som operatör och för företaget.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du minska risken för felaktigheter och förluster i produktion?  Utbildningen innehåller mätningar på producerade produkter, vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt hur man upprättar mätprotokoll.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
År du intresserad av att förstå de faktorer som påverkar lönsamheten i produktionen? Utbildningen behandlar den kunskap som behövs i industrin för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 5-8 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att läsa ritningar och vara säker på att inte missa information? Utbildningen behandlar de områden som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 4-6 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du bli bättre på att hantera engelska på din arbetsplats? Utbildningen stöder god språkförståelse och förmåga att kunna kritiskt granska källor samt utvecklar kunskaper i grundläggande engelska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 2-4 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du stärka dina svenska kunskaper kopplat till ditt arbete inom industrin? Utbildningen omfattar det som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande svenska.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 3-5 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Vill du öka fokus på underhållsarbete i din verksamhet? Utbildningen omfattar grundläggande underhållsbegrepp, ger förståelse för vad som är normalläge och när man ska vidta lämpliga åtgärder när det uppstår avvikelser.
Webbaserad självstudiekurs som tar ca 6-10 timmar
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
When you  perform  work on the road that has been procured by the Swedish Transport Administration you must have a general basic competence consisting of Step 1.1. The course is in English.
E Learning
Från 575 SEK exkl. moms
Utbildning ger den grundkompetens för APV som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg.  Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 575 SEK exkl. moms
Utbildningen ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 250 SEK exkl. moms
Utbildningen ger grundkompetens för att få utföra vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer. webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 250 SEK exkl. moms
Utbildningen är ett paket för dig som arbetar som fordonsförare på eller invid väg. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 750 SEK exkl. moms
Utbildningen är ett paket för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket. Webbaserad självstudiekurs. 
E Learning
Från 1 750 SEK exkl. moms
Utbildningen är det kompletta paketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de tre utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2 och steg 1.3. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 950 SEK exkl. moms
Utbildningen vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon). Webbaserad självstudiekurs
E Learning
Från 1 950 SEK exkl. moms
Utbildningen ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 4 450 SEK exkl. moms
Arbete på väg nivå 1 grund, webbaserad självstudiekurs, är för dig som arbetar på eller intill väg då uppdraget styrs av krav på utbildning.
E Learning
Från 555 SEK exkl. moms
Arbete på väg nivå 2 fordonsförare, webbaserad självstudiekurs,  ger den kompetens som du behöver som förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon.
E Learning
Från 950 SEK exkl. moms
Arbetar du på hög höjd (över 2 meter) bör du ha en utbildning i fallskydd. Detta är en webbaserad självstudiekurs som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Ska du använda lyftanordningar och lyftredskap, arbetar du som kranförare, lastkopplare eller signalman? Webbaserad självstudiekurs som ger dig kunskaper om säker användning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
För dig som arbetar som ställningsbyggare och arbetsledare och alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter. Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 750 SEK exkl. moms
Ska du leda eller utföra arbete med asbest eller material som innehåller asbest?  Då krävs allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ . Webbaserad självstudiekurs.
E Learning
Från 1 450 SEK exkl. moms
Utbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.
E Learning
Från 2 950 SEK exkl. moms
Repetionsutbildning för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare som verkar i rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandet skedet (BASU). Webbaserad självstudiekurs som bygger på de senaste kraven från Arbetsmiljöverket.

E Learning
Från 2 900 SEK exkl. moms
Arbetar du som skyddsombud, har du en ledande befattning eller ansvarar du för arbetsmiljön på din arbetsplats? Denna webbaserade självstudiekurs ger dig kunskaper och färdigheter att säkerställa en god arbetsmiljö på din arbetsplats. 
E Learning
Från 2 950 SEK exkl. moms

Lärarledd

Din sökning resulterade inte i några resultat
Filtrera pa studieform

För företagskunder

 

Kontakta oss för utbildningslösningar som passar ert företag

foretag@ya.se, 023-584 50

 

 

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Simon Eliasson

El, Energi & Fordon

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Kim Eriksson

Transport & Entreprenad

072-17 80 032

kim.eriksson@ya.se

Martina Hallberg

Industri

070-835 4774

martina.hallberg@ya.se

Senaste nytt

Nyheter

Nyheter 1 av 3