Mina studier

Så tänker YrkesAkademin jämna ut könsfördelningen på allvar

21 februari, 2022

YrkesAkademins regionschef David Tunell och kollegan Sarah Wiklund har startat upp ett jämställdhetsarbete inom företaget som siktar på att sprida sig genom alla led inom verksamheten – från personal, studerande och samarbetspartners till de branscher där det behövs som mest.

– Det märks att jämställdhet är ett ämne som många tycker är viktigt. Vi vill gå i bräschen för att aktivt arbeta med det här, säger David Tunell.

– Ja YA kan spela en viktig roll i förändringsarbetet i stort, säger Sarah Wiklund.

 

Det var i samtal med kollegan Sarah Wiklund som regionchef David Tunell insåg att arbete för jämställdhet är ett måste för YrkesAkademin och bad henne vara motorn i att gå från tanke till handling. Det blev startskottet till ett jämställdhetsprojekt som nu bedrivs med målet att etablera jämställdhetsperspektiv som genomsyrar organisationen nu och framgent.

 

 

– Som regionchef har jag suttit i otaliga möten med kommuner, myndigheter och företag för att diskutera hur vi kan få kvinnor att välja våra utbildningar till mansdominerade yrken men det hände sällan något konkret. Jag är nu helt övertygad om att det är med högre medvetenhet och ett implementerat jämställdhetsarbete i leveransen vi kan lyckas. Det här gör vi inte som en punkt på en agenda bara för att det är politiskt korrekt utan vi ser vikten av att detta blir en affärsfråga, säger David.

 

 

–  Det finns två stora ”verktyg” att ta till när målet är att nå förändring storskaligt: Skola/Utbildning och arbetsplatser – YA är båda och kan därmed spela en viktig roll i förändringsarbetet i stort. Det triggar en sådan som mig som brinner för ämnet jämställdhet, att hitta en plats där man kan göra större skillnad, så jag är väldigt glad och taggad på att jobba vidare med det här, säger Sarah.

 

YrkesAkademin sluter nu upp med branscherna, där flera redan tagit initiativ och större tag kring frågan.

 

 

”Vi vill nå alla kvinnor som är nyfikna på mansdominerade utbildningar”

 

 

– Nu kan vi vara med och påverka på allvar! Vi vet att det finns behov och intresse hos mansdominerade branscher att jämna ut könsfördelningen men att det ofta saknas kvinnor med rätt utbildning och kompetens – där kan vi bidra! Vår önskan är att lyckas nå alla kvinnor som är nyfikna på någon av våra mansdominerade utbildningar, det försöker vi bland annat att göra genom att sätta upp dedikerade inspirationsdagar för kvinnor i samarbete med Arbetsförmedlingen, med vilka vi har flera samarbeten. “Rekryteringsutbildning” är ett exempel. Det handlar om att företag med rekryteringsbehov kan få möjlighet att välja ut kandidat/kandidater som sedan går utbildning hos oss och blir anställningsbara. Detta är ypperligt tillfälle att täcka både behov av personal hos företag och att bidra till att fler kvinnor kommer ut i jobb i mansdominerad bransch. Vi inleder också externa samarbeten med företag och branschorganisationer för att hjälpas åt och dra åt samma håll, hittills har det känts väldigt positivt! säger Sarah.

 

 

”Det handlar om att få människor att vilja tänka om, våga sig utanför boxen.”

 

 

Finns det någon utmaning då?

– OM det gör! Det här är ett stort och komplext område och man måste hitta sätt att begränsa sig. Just nu arbetar vi med mansdominerade branscher men intresset för samma kraftsamling inom kvinnodominerade är lika stort. En sak i taget. Det handlar om att få människor att vilja tänka om, våga sig utanför boxen, vara både normkritiska och självkritiska, och att detta ska kännas mer kul och givande än obekvämt – klart det är utmanande! Jag och David lär och blir ständigt påminda om våra egna brister längs vägen också för oavsett om vi är mer insatta än andra just på det här området här och nu så är vi stöpta i liknande form som andra och får ifrågasätta/motarbeta invanda mönster och beteenden. Det finns ju ingen utstakad väg att gå i det här, vi prövar och omprövar, diskuterar, känner oss nedslagna och kommer igen med ny kraft, säger Sarah och fortsätter.

 

– Det största och mest utmanande är arbetet internt. Externt har vi kontakt med en mindre grupp människor som redan kommit långt med jämställdhetstänket, då går det lättare att snabbt prata samma språk och se samma målbild. Internt är vi en ganska stor organisation och grupp människor, utspridda i Sverige, som alla ska sträva åt samma håll och helst vill man se snabba resultat. Förändringsarbete tar tid och engagemang men det är en helt fantastisk känsla när vi tillsammans når nya insikter, säger Sarah

 

 

”Vi vet att det finns behov och intresse hos mansdominerade branscher att jämna ut könsfördelningen men att det ofta saknas kvinnor med rätt utbildning och kompetens – där kan vi bidra!”, säger Sarah Wiklund.

 

 

 

I och med jämställdhetsprojektet arbetar nu YrkesAkademin på bred front i frågan. Processer och rutiner sätts upp som ska säkerställa att företaget är en utbildningsanordnare som har bästa förutsättningarna för att bedriva inkluderande utbildning, samtidigt som externa samarbeten inleds för att ta arbetet vidare som ska ge ringar på vattnet inom de mansdominerade branscher där YrkesAkademin verkar.

 

 

– Det här är jättespännande! Vi påbörjade arbetet under 2021 och kommer nu under 2022 att trappa upp ytterligare. Det märks att jämställdhet är ett ämne som många tycker är viktigt. Vi vill gå i bräschen för att aktivt arbeta med det här, hitta nya sätt att bidra. Vi hoppas att det kan inspirera och engagera andra att göra samma sak, då kommer det bli riktigt bra, säger David.

 

 

 

 

LÄS MER

 

Anna anställdes samma dag som hon tog lastbilskortet

 

Anna Ikonen gick lastbilsutbildningen genom YrkesAkademins yrkesvux – och fick jobb direkt. Här berättar hon om vägen till yrket och tiden på YrkesAkademin.

”Vi var mest tjejer i klassen. Av 14 som tog examen var det nog fem killar bara.”

 

 

KLICKA HÄR