Mina studier

Yrkesvux

Svetsare i Falun

Yrkesvux

Längd

1150-1850 gymnasiepoäng

Studieform

Klassrum

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Svetsare

Klarar du att hantera hetta på ända upp till 10.000 grader i dina händer? I det här yrket är DU den som styr ljusbågen som utgör grunden för bågsvetsning – en båge där den elektriska spänningen laddas ur som en blixt under ett åskväder. Det här är jobbet där din teknik, noggrannhet, samt förmåga att bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs, blir nycklarna till din framgång. Är du redo för att bli svetsare finns stora möjligheter till att få jobb direkt efter utbildningen. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Som svetsare jobbar du med olika svetsmetoder för att sammanfoga metaller inom flera branscher. Svetsning utförs exempelvis vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Det kan också handla om allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till motorer. Dessutom får du god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnasamt lär dig svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning. Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Säkerhet är viktigt och skyddsutrustning används för arbetet. 

 

Om utbildningen

Beroende på ansökningsperiod utförs utbildningen i kombination med Sfi d eller svenska på grundläggande nivå. 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Kurser

Interna transporter (truck), 50 poäng
Interna transporter (travers), 50 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng
Industriell mätteknik – grund, 50 poäng
Svets grund, 100 poäng
Materialkunskap 1, 100 poäng
Kälsvets 1, 100 poäng
Kälsvets 2, 100 poäng
Stumsvets 1, 100 poäng
Stumsvets 2, 100 poäng
Sammanfogning, 100 poäng
(Yrkessvenska, 150 poäng
Introduktion till yrkesområde, 50 poäng
Svenska som andraspråk grundläggande*, 100-700 poäng)

 

Totalt: 1150-1850 poäng

*Kursen består av delkurser. Utifrån din kunskapsnivå avgörs vilka delkurser du ska läsa.

Behörighet

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

  • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå
Beskrivning

Svetsare

Klarar du att hantera hetta på ända upp till 10.000 grader i dina händer? I det här yrket är DU den som styr ljusbågen som utgör grunden för bågsvetsning – en båge där den elektriska spänningen laddas ur som en blixt under ett åskväder. Det här är jobbet där din teknik, noggrannhet, samt förmåga att bedöma vilken spänning och trådmatningshastighet som krävs, blir nycklarna till din framgång. Är du redo för att bli svetsare finns stora möjligheter till att få jobb direkt efter utbildningen. 

 

Hur ser en arbetsdag ut?

Som svetsare jobbar du med olika svetsmetoder för att sammanfoga metaller inom flera branscher. Svetsning utförs exempelvis vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Det kan också handla om allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till motorer. Dessutom får du god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnasamt lär dig svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning. Som svetsare kan man arbeta både inom- och utomhus. Säkerhet är viktigt och skyddsutrustning används för arbetet. 

 

Om utbildningen

Beroende på ansökningsperiod utförs utbildningen i kombination med Sfi d eller svenska på grundläggande nivå. 

 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar studiemedel från CSN. Mindre kostnad för litteratur kan förekomma. Skyddskläder finns att låna.

 

APL 

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, är obligatoriskt och ger dig bra förutsättningar att skapa nya kontakter och bygga nätverk för att komma närmare arbetsmöjligheter redan under utbildningstiden så att vägen ut till nytt jobb blir kortare.

Innehåll

Kurser

Interna transporter (truck), 50 poäng
Interna transporter (travers), 50 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng
Industriell mätteknik – grund, 50 poäng
Svets grund, 100 poäng
Materialkunskap 1, 100 poäng
Kälsvets 1, 100 poäng
Kälsvets 2, 100 poäng
Stumsvets 1, 100 poäng
Stumsvets 2, 100 poäng
Sammanfogning, 100 poäng
(Yrkessvenska, 150 poäng
Introduktion till yrkesområde, 50 poäng
Svenska som andraspråk grundläggande*, 100-700 poäng)

 

Totalt: 1150-1850 poäng

*Kursen består av delkurser. Utifrån din kunskapsnivå avgörs vilka delkurser du ska läsa.

Behörighet

Behörighet

För att ha förutsättningar att kunna studera utbildningen ska du ha

  • godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå

Det här är en efterfrågad kompetens!

Just nu finns det - inom på arbetsförmedlingen.

Yrkesvux

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

För att få söka till yrkesvux behöver du ha grund­skole­kompetens. Vissa utbildningar har även särskilda förkun­skapskrav.

Läs mer om detta på respektive utbildning.

Steg 2

Ansökan

Ansökan till yrkesvux görs till väg­lednings­centrum i din hem­kommun, den kommun du är skriven i. Det är hem­kommunen som beslutar om du får gå utbild­ningen.

Se fler utbildningar i

Falun