Mina studier

Nagam, studerande 2018 Studiehandledare med pedagogik flerspråkighet- och IKT-kompetens

31 augusti, 2018

Jag rekommenderar starkt den här utbildningen till alla som har en stor passion att jobba med barn och se dem växa och utvecklas på rätt sätt samt vill använda modersmålet samtidigt med svenska i jobbet.