Mina studier

Tyck Till!

 

Vi önskar att du, tillsammans med dina klasskamrater, utbildare och utbildningsledare vill bidra till att skapa en bra utbildning, bra lärandemiljö och en konstruktiv dialog. Vi är mycket angelägna om att få veta hur du upplever din utbildning. Detta framför du med fördel i första hand, direkt till din utbildningsledare och/eller utbildare.

 

I de fall du upplever att du vill framföra dina tankar till någon annan har du möjlighet att använda funktionen ”Tyck till”.

 

Här kan du skriva meddelanden till oss anonymt. Du har möjlighet att framföra både det du upplever bra samt även det som kan utvecklas, till exempel utbildningens innehåll och genomförande.

 

Om du via funktionen ”Tyck till” önskar framföra ett ärende som du vill ha återkoppling på, behöver du ange hur vi kan kontakta dig.

 

Mottagare av dina åsikter är berörd chef på YH Akademin/YrkesAkademin

 

Tack för att du tog dig tid att hjälpa oss bli ännu bättre!

Tyck till

Om du önskar återkoppling eller kan vara tillgänglig för följdfrågor så ange dina kontaktuppgifter nedan.