Lastbil på väg.

Vanliga frågor om YKB

Fråga 1.

Om jag som tagit mitt C-kort före 10 september 2009 ej hunnit gå mina 35 timmars fortbildning, måste jag då gå grundutbildningen på 140 timmar?

Svar: Nej, har du tagit ditt C-kort före 10 sep 2009 då går du under det som kallas ”hävdvunnen rätt” och i det fallet behöver du aldrig göra grundutbildningen på 140 timmar, utan du slutför dina 35 timmar och registreras sedan hos transportstyrelsen och så fort du fått ditt YKB-kort kan du fortsätta köra yrkesmässig trafik.
___________________________________________________________

Fråga 2.

Om jag gått 2 st delkurser under t.ex. 2012 men i dagsläget ej kör yrkesmässig trafik, kan jag då tillgodoräkna dom 2 delkurserna om jag väljer att slutföra mina 3 kvarvarande kurser under t.ex. 2017?

Svar: Ja, du kan tillgodoräkna dina tidigare YKB-intyg som du erhållit då du gått en delkurs om du väljer att slutföra din utbildning senare än 10 september 2016.
___________________________________________________________

Fråga 3.

Om jag gått en YKB 140 timmars grundutbildning och inte hunnit slutföra mina 35 timmars fortbildning innan grundutbildningen som gäller i 5 år löpt ut måste jag då gå om grundutbildningen?

Svar: Nej, har du gått en YKB 140 timmars grundutbildning vid ett tidigare tillfälle eller tagit ditt C-kort före 10 september 2009 behöver du aldrig göra om grundutbildningen på 140 timmar.