Mina studier

YrkesAkademins Yrkeshögskola växer med fler utbildningsplatser

1 juli, 2020

YrkesAkademin har idag beviljats 449 ytterligare utbildningsplatser på befintliga utbildningar. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

YrkesAkademin är en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar (YH) med utbildningar i stora delar av landet och inom flera branscher. Yrkeshögskoleutbildningar vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens och ta ett kliv fram i karriären. YH-utbildningar är kvalificerade yrkesutbildningar som utvecklas i nära samarbete med näringslivet och innehåller en stor del praktik hos framtida arbetsgivare. Utbildningarna leder för de allra flesta till jobb, högre lön och en större arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet. Idag har YrkesAkademin ca. 1800 YH-studerande på årsbasis.

De extra utbildningsplatserna gäller från hösten 2020 och avser bara extra platser för ett intag. Med fulla klasser medför detta drygt ca. 24 mkr i ökad omsättning under kommande verksamhetsår, det sammanlagda affärsvärdet beräknas uppgå till ca. 43 mkr. Sammantaget kommer YrkesAkademins YH-utbildningar när verksamheten är fullt utbyggd att omfatta ca. 2400 utbildningsplatser, vilket gör YrkesAkademin fortsatt till en av de största YH-aktörerna.

Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef för yrkeshögskolan, säger:

En av nycklarna till vår framgång, att så många som nio av tio får ett nytt jobb efter utbildningen, beror på att vi har väl utvecklade metoder för nätbaserat lärande. Hos oss på YrkesAkademin handlar nätbaserade utbildningar inte om distans utan snarare om närhet. Tydlighet, närhet och motivation är nyckelbegrepp i våra utbildningar.

YrkesAkademins vd, Martin Modig kommenterar:

Yrkeshögskolan är en viktig resurs för att Sverige och svenska företag ska klara omställningen, när vi både har att möta ökad arbetslöshet och en snabb digitalisering som ställer stora krav på utveckling av nya kompetenser. För YrkesAkademin innebär tillväxten av vår yrkeshögskola ytterligare ett steg i vår ambition att diversifiera vår kundbas.

För vidare information om årets tilldelning se Myndigheten för yrkeshögskolan.

”Denna information är sådan information som YA Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli klockan 09.43 genom kontaktpersonerna nedan.”

 

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se