Mina studier

Press

25 maj, 2022, 05:31

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2022

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t o m 31 mars 2022. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-25...

Beslut vid årsstämma i YA Holding AB 2022

Vid årsstämma i YA Holding AB som hölls idag den 25 maj 2022, valdes Johan Pålsson till ny ordinarie styrelseledamot. Pålsson ersätter därmed Pia Kåll som styrelserepresentant för ägarbolaget CapMan AB. Stämman fattade beslut i enlighet med samtliga framlagda förslag, däribland att välja Johan Pålsson som ny ordinarie styrelseledamot. Johan...
29 apr, 2022, 04:15

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 13:45 CET.
24 feb, 2022, 02:19

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 15:08 CET.
08 feb, 2022, 02:21

YA Holding offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina socialt hållbarhetslänkade obligationer vid Nasdaq Stockholm

YA Holding AB (publ) (”YA Holding”) emitterade den 17 december 2021 seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om 3m Stibor plus...
01 feb, 2022, 02:05

Nya yrkeschaufförer utbildas i hela landet

YrkesAkademin och Arbetsförmedlingen har tecknat avtal för genomförande av yrkesförarutbildning för buss och lastbil. Som tidigare meddelats vann YrkesAkademin avtal på 45 av 50 leveransområden runt om i hela Sverige i de båda upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningar. Nu är YrkesAkademin i full gång med förberedelser för uppstart under våren. YrkesAkademin befäster...
29 dec, 2021, 12:19

Arcus blir idag en del av YrkesAkademin – en perfekt matchning

YA Holding AB (publ) (”YrkesAkademin”) har idag slutfört tidigare kommunicerat förvärv av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (”Arcus”). Förvärvet finansieras, som också meddelats tidigare, genom att YrkesAkademin framgångsrikt har emitterat seniora säkerställda sociala hållbarhetslänkade obligationer. YrkesAkademin blir därmed marknadsledande inom matchningstjänster. Idag blev Arcus Utbildning och Jobbförmedling AB en del...
09 dec, 2021, 12:00

YA Holding emitterar framgångsrikt sociala hållbarhetslänkade obligationer

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda sociala hållbarhetslänkade obligationer till ett belopp om 480 miljoner kronor inom ett rambelopp om 650 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 875 baspunkter och förfaller den 17 december 2024. Emissionen möttes...
02 dec, 2021, 12:00

YA Holding lämnar villkorligt meddelande om förtidsinlösen av utestående obligationer och planerar emittera sociala hållbarhetslänkade obligationer

YA Holding (“YA” eller “Bolaget”) undersöker möjligheten att emittera seniora säkerställda sociala hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta till ett belopp om 480 miljoner kronor med en löptid om tre (3) år (”Nya Obligationerna”), med förbehåll för marknadsförhållanden. I samband med finansieringen har Bolaget utvecklat ett hållbarhetslänkat obligationsramverk som kopplar de...
30 nov, 2021, 11:27

Förvaltningsrätten avslår båda ansökningarna om överprövning av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare

Förvaltningsrätten har funnit att Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut avseende arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil, där YrkesAkademin tilldelades 45 av 50 avtal, är korrekta. Förvaltningsrätten fann inga skäl att ingripa mot Arbetsförmedlingens upphandlingar. Som tidigare meddelats tilldelades YrkesAkademin totalt 45 av 50 avtal i Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för...
17 nov, 2021, 11:00

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 juli 2021 tom 30 september 2021. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se. Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons...
12 nov, 2021, 11:00

YA Holding AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapport Q3 2021

YA Holding AB (publ) ändrar dag för offentliggörande av kvartalsrapport Q3 2021 till den 17 november 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 26 november 2021. Rapporten kommer finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021 klockan 14.50.
27 okt, 2021, 10:07

YrkesAkademin har tecknat avtal om att förvärva Arcus

YA Holding AB (publ) (”YrkesAkademin”) har per denna dag tecknat avtal om att förvärva aktierna i Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB (”Arcus”). Förvärvet är villkorat av att nödvändig finansiering erhålls YrkesAkademin har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Arcus. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 100 miljoner kronor...
20 aug, 2021, 08:13

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 april 2021 tom 30 juni 2021. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Informationen är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons...
15 jun, 2021, 06:37

Överprövning av tilldelningsbeslut

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet. Som tidigare meddelats så tilldelades YrkesAkademin utbildningarna i 20 av 23 leveransområden, till ett potentiellt värde av cirka 100 mkr årligen. Sedan tidigare har meddelats att även...
02 jun, 2021, 06:39

Nytt tilldelningsmeddelande avseende yrkesförarutbildning för buss

Arbetsförmedlingen har idag den 2 juni lämnat ett nytt tilldelningsmeddelande avseende avtalet för yrkesförarutbildning för buss, då det enligt Arbetsförmedlingen var en felaktig avtalsspärr på det förra. Det innebär att avtalsspärren löper till och med den 14 juni 2021, istället för den 3 juni som tidigare meddelats. I det nya...
31 maj, 2021, 05:08

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 28 maj 2021

Samtliga beslut fattades i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Stämman valde Leif Pagrotsky till ny ordinarie styrelseledamot. Leif Pagrotsky har sedan december 2020 varit adjungerad till styrelsen som rådgivare.

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2021

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2021 tom 31 mars 2021. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj klockan...
25 maj, 2021, 05:00

YrkesAkademin behåller positionen som den främsta leverantören inom yrkesförarutbildning för buss

Arbetsförmedlingen lämnade idag den 25 maj 2021 besked avseende upphandling av yrkesförarutbildning för buss. YrkesAkademin har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt tilldelningsbeslutet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med YrkesAkademin på 20 av 23 orter. Under den senaste avtalsperioden har YrkesAkademin haft avtal på totalt 21...
18 maj, 2021, 05:05

Överprövning av tilldelningsbeslut

Det har inkommit en ansökan till förvaltningsrätten om överprövning gällande Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för lastbil. Överprövningen kan leda till osäkerheter avseende tilldelningsbeslutet. Som tidigare meddelats tilldelades YrkesAkademin utbildningarna i 25 av 27 leveransområden, till ett potentiellt värde av 200 mkr årligen. En fördröjning av avtalsperiodens start, eller...
06 maj, 2021, 05:30

Tilldelningsbeslut yrkesförarutbildning för lastbil

YrkesAkademin ökar och behåller positionen som den främsta leverantören inom yrkesförarutbildning för lastbil – och ökar därmed omsättningen Arbetsförmedlingens lämnade sent på kvällen den 5 maj besked avseende upphandling av yrkesförarutbildning för lastbil. YrkesAkademin har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt beskedet avser Arbetsförmedlingen att teckna...
23 apr, 2021, 04:47

YA Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

YA Holding AB (publ) offentliggör nu årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 14.20. 
18 feb, 2021, 02:44

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 12.10.
02 dec, 2020, 12:01

Leif Pagrotsky föreslås till styrelsen för YA Holding AB

Leif Pagrotsky föreslås bli ordinarie styrelseledamot i YA Holding AB från och med årsstämman 2021. Pagrotsky kommer att gå in som rådgivare till styrelsen för YA Holding AB fram till dess. Leif Pagrotsky är tidigare närings- och handels- samt utbildnings- och kulturminister, och har även bland annat varit ordförande i...
24 aug, 2020, 08:46

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2020

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 april 2020 tom 30 juni 2020. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti klockan...
01 jul, 2020, 07:43

YrkesAkademins Yrkeshögskola växer med fler utbildningsplatser

YrkesAkademin har idag beviljats 449 ytterligare utbildningsplatser på befintliga utbildningar. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan. YrkesAkademin är en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar (YH) med utbildningar i stora delar av landet och inom flera branscher. Yrkeshögskoleutbildningar vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens och ta...
05 jun, 2020, 06:13

Obligationsinnehavarna röstar nej till föreslagna ändringar i villkoren för YA Holdings obligationer med ISIN SE0005990835

(English version below)   På begäran av YA Holding AB (publ) (”Bolaget”) initierades den 11 maj 2020 ett skriftligt förfarande för att besluta om föreslagna ändringar i villkoren för Bolagets utestående obligationer 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) (”Obligationerna”). Det skriftliga förfarandet har nu löpt ut och det står klart att obligationsinnehavarna röstade...

YrkesAkademin har vunnit stort i upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Idag meddelade Arbetsförmedlingen sitt beslut om tilldelning vid upphandling av arbetsmarknadsutbildning för anläggningsmaskinförare. YrkesAkademin har genom att uppfylla samtliga kriterier i upphandlingen och i konkurrens vunnit tilldelning på 8 av 9 leveransområden. YrkesAkademin bedömer värdet av affären till en omsättning på minst mellan 20 och 40 miljoner kronor årligen. Avtal...
01 jun, 2020, 06:03

YA Holding AB (publ) har hållit årsstämma fredagen den 29 maj 2020

Samtliga beslut fattades i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Till ny revisor valdes Alexandros Kouvatsos, Deloitte AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Orsaken till bytet av revisor är att mandatperioden enligt roteringsreglerna för förre revisorn gått ut.   Stockholm den 1 juni 2020
29 maj, 2020, 05:53

Rättelse: YA Holding AB (publ) bjuder in till investerarpresentation tisdag den 2 juni

Rättelse från tidigare meddelande: tidpunkten för mötet ska vara klockan 15.00-16.00 YrkesAkademin bjuder in till möte för investerarpresentation. Vid mötet kommer rapport över första kvartalet 2020 att presenteras. Styrelsens förslag till så kallad Written Procedure kommer också att presenteras och det finns möjlighet för investerarna att ställa frågor avseende den...

YA Holding AB (publ) bjuder in till investerar-presentation tisdag den 2 juni

YrkesAkademin bjuder in till möte för investerarpresentation. Vid mötet kommer rapport över första kvartalet 2020 att presenteras. Styrelsens förslag till så kallad Written Procedure kommer också att presenteras och det finns möjlighet för investerarna att ställa frågor avseende den inför styrelsen beslut. Tidpunkt Tisdag den 2 juni 2020 klockan 1300-1400...

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2020

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2020 tom 31 mars 2020. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan...
15 maj, 2020, 05:46

Erkänt hög kvalitet i YrkesAkademins utbildningar

Almega konstaterar i sin årliga revision att YrkesAkademin följer Utbildningsföretagens krav för kvalitetsauktorisation utan några avvikelser. – Våra deltagares och kunders synpunkter fångas upp regelbundet genom mätningar och är ett av våra viktigaste underlag för förbättringar. Våra utbildare arbetar systematiskt med att utveckla våra arbetssätt för att på det sättet...
11 maj, 2020, 05:40

YA Holding AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande för sina seniora säkerställda obligationer 2014/2022 – Med Bilaga

Korrektur av pressmeddelande som utgick 17:35 11 maj. Med bilaga. YA Holding AB (publ) (”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande, s.k. written procedure, (det ”Skriftliga Förfarandet”) för sina utestående obligationer 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) med ett totalt utestående belopp om 335 000 000 kronor (”Obligationerna”). Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vilken innehåller de föreslagna...

YA Holding AB (publ) initierar ett skriftligt förfarande för sina seniora säkerställda obligationer 2014/2022

YA Holding AB (publ) (”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande, s.k. written procedure, (det ”Skriftliga Förfarandet”) för sina utestående obligationer 2014/2022 (ISIN: SE0005990835) med ett totalt utestående belopp om 335 000 000 kronor (”Obligationerna”). Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, vilken innehåller de föreslagna ändringarna och detaljerad information om röstningsförfarandet, kommer att finnas tillgänglig...

YA Holding AB publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen avviker från den tidigare publicerande bokslutskommunikén. YA har valt att inte ta med uppskjutna skattefordringar i balansräkningen för YA Holding AB samt YA-bolagen AB (dotterbolag) som ett resultat av revisionen. Balansposten uppskjuten skattefordran har därmed justerats med 11,9 mkr och det kvarvarande värdet är 6,8 mkr. YrkesAkademin har även...
08 apr, 2020, 04:05

Förändring i finansiell kalender p g a coronasmittan

Med anledning av den situation som uppstått i samband med virusutbrottet Coivd-19 har revisionen av YA Holding blivit mer omfattande och tidskrävande än förväntat. YA Holding kommer därför att skjuta fram publiceringen av sin Årsredovisning för 2019 till senast den 15 maj 2020. Inom YrkesAkademin pågår anpassningar av verksamheten som...
18 feb, 2020, 02:42

YA Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké 2019

YA Holding AB (publ) offentliggör nu bokslutskommuniké för helåret 2019. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 15:50. 
04 feb, 2020, 02:34

Kapitaltillskott till YA Holding AB

YA Holding AB har av ägaren – vissa CapMan-fonder – idag erhållit besked om ett kapitaltillskott på 10 miljoner kronor till koncernen. Syftet med kapitaltillskottet är att tillförsäkra YrkesAkademin en mer stabil finansiell bas. Kapitaltillskottet är betydelsefullt för att YrkesAkademin på ett hållbart sätt ska kunna möta kommande volymökningar i...
08 jan, 2020, 01:17

YrkesAkademin fortsätter expandera inom segmentet yrkeshögskola

YrkesAkademin är idag en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar (YH) med utbildningar i stora delar av landet och inom flera branscher. YrkesAkademin har beviljats åtta nya YH-utbildningar och fick behålla nio pågående utbildningar. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningar vänder sig till vuxna som vill stärka sin...
12 dec, 2019, 12:36

Martin Modig utsedd till ny VD för YrkesAkademin

Styrelsen för YA Holding AB har utsett Martin Modig till ny VD för YrkesAkademin med tillträde den 13 januari 2020. Martin Modig kommer närmast från rollen som VD för postlogistikbolaget CityMail och har dessförinnan varit VD för ortopedteknikbolaget TeamOlmed. Martin har även en bakgrund från investmentbolaget Volati och konsultfirman McKinsey...
22 nov, 2019, 11:00

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 juli 2019 tom 30 september 2019

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 klockan 14:30.
19 nov, 2019, 11:39

YrkesAkademin har beviljats projektmedel av Universitets- och högskolerådet (UHR)

YrkesAkademin har beviljats projektmedel av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att utveckla metoder för distansstudier i hela landet med fokus på ökad examinationsgrad och glesbygd. YrkesAkademins Yrkeshögskola är särskilt inriktad på nätbaserat lärande och driver sina utbildningar i huvudsak på distans. Projektet som beviljats ska pågå under 2020 och 2021...
03 okt, 2019, 10:00

Antti Rokala är utsedd till tillförordnad vd för YrkesAkademin

YA Holdings styrelse har utsett Antti Rokala till tillförordnad VD för YrkesAkademin. Antti är sedan februari CFO på YrkesAkademin, och har en bred erfarenhet av såväl finans och ekonomi som ledarskap. Han kom närmast till YA från en tjänst som Managing Director för Schindler Hiss AB. Nuvarande VD, Jan Larsson,...
18 sep, 2019, 09:00

Jan Larsson slutar som vd för YrkesAkademin

Efter nästan fyra år slutar Jan Larsson som vd för YrkesAkademin. Han tog plats i YrkesAkademins styrelse under 2015 och har varit vd sedan januari 2016. Nu går han till Handelsbanken där han blir kommunikationschef och medlem av koncernledningen. Jan kommer vara kvar under en övergångsperiod och rekryteringsprocessen av en ny vd påbörjas omedelbart.  – Jag vill...
23 aug, 2019, 08:58

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2019

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 april 2019 tom 30 juni 2019. Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande...
10 jul, 2019, 07:14

Arbetsförmedlingen avbryter upphandling av anläggningsmaskinförare

Idag har Arbetsförmedlingen meddelat att upphandlingen av anläggningsmaskinförare avbryts. Som skäl till beslutet anges den kraftigt förändrade situationen vad gäller AF:s budgetmedel och prioriteringar. Den 26 mars meddelade Arbetsförmedlingen tilldelningsbeslutet från upphandlingen av maskinförarutbildningar. YrkesAkademin tilldelades 4 orter, med en beräknad omsättning på ca 40 miljoner kronor per år. Som...
11 jun, 2019, 06:00

YA Holding AB: Prolongation and amendments to the terms and conditions of the bonds approved

The proposal to prolong YA Holding’s bonds was approved. Bondholders representing 78,8 percent of the nominal amount participated in the written procedure, enough to form a quorum. 92,4 percent of the votes were in favor of approving the proposal, which was therefore approved. In connection to new bond terms the...
07 jun, 2019, 06:06

YrkesAkademin vinner strategiskt viktig utbildning

YrkesAkademin har vunnit en upphandling för utbildning i Elteknik i Borlänge åt Arbetsförmedlingen enligt ett tilldelningsbeslut som offentliggjorde den 7 juni 2019. Avtalet gäller i två år med ytterligare ett plus ett år som optioner för Arbetsförmedlingen att förlänga utbildningen. Den förväntade omsättningen uppskattas till cirka 2 mkr per år....
05 jun, 2019, 06:25

Påminnelse: röstning om förlängd löptid och nya villkor avslutas 11 juni 2019

YrkesAkademin vill påminna alla obligationsägare om att senast kl. 17:00 på tisdag den 11 juni rösta om YA Holdings styrelses förslag att förlänga löptiden till 2022 samt justera villkoren för sitt obligationslån (2014/2019 ISIN SE000599083). En majoritet av de större obligationsägarna, inklusive YA:s grundare Lars-Göran Hagström, har meddelat att de...