Mina studier

YrkesAkademin fortsätter expandera inom segmentet yrkeshögskola

8 januari, 2020

YrkesAkademin är idag en av de marknadsledande anordnarna av yrkeshögskoleutbildningar (YH) med utbildningar i stora delar av landet och inom flera branscher. YrkesAkademin har beviljats åtta nya YH-utbildningar och fick behålla nio pågående utbildningar. Det offentliggjordes idag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildningar vänder sig till vuxna som vill stärka sin kompetens och ta ett kliv fram i karriären. YH-utbildningar är kvalificerade yrkesutbildningar som utvecklas i nära samarbete med näringslivet och innehåller en stor del praktik hos framtida arbetsgivare. Utbildningarna leder för de allra flesta till jobb, högre lön och en större arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet. Idag har YrkesAkademin cirka 1800 YH-studerande på årsbasis.

Utbildningarna omfattar mellan ett, två och ett halvt års studietid och är berättigande för CSN-bidrag. De nyvunna utbildningarna ska startas upp under hösten 2020 och våren 2021, och kommer skapa drygt 500 årsutbildningsplatser under 2020/2021. Med fulla klasser skulle de nya kursstarterna medföra drygt 30 mkr i omsättning under första verksamhetsåret, och ytterligare drygt 30 mkr året därpå. Sammantaget kommer YrkesAkademins YH-utbildningar när verksamheten är fullt utbyggd att omfatta 2000-2400 utbildningsplatser, vilket gör YrkesAkademin fortsatt till en av de största YH-aktörerna.

De flesta av YrkesAkademins utbildningar är nätbaserade distansutbildningar. Det möjliggör en hög flexibilitet för de studerande och tillgängliggör YH-utbildningar även i glesbygd. YrkesAkademin har nyligen också erhållit utvecklingsmedel från UHR (Universitets och högskolerådet) för att vidareutveckla distanspedagogiken.

YrkesAkademins vd, Antti Rokala kommenterar:
– Det är fantastiskt att kunna erbjuda ytterligare studerande en hög kompetens som många svenska företag och myndigheter efterfrågar. För YrkesAkademin innebär det här ytterligare ett steg i vår ambition att diversifiera vår kundbas.

Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef för yrkeshögskolan, säger:
– Yrkeshögskolan behövs i en tid då kompetensutveckling och livslångt lärande är avgörande för många organisationer. Att kunna fortbilda sig genom livet skall vara en självklarhet och då behövs tillgänglig utbildning.
– Vi har de studerandes lärande i centrum. Hos oss på YrkesAkademin handlar våra nätbaserade utbildningar inte om distans utan snarare om närhet. Närhet till sin utbildning, sina utbildare och andra studerande även om geografin skiljer dem åt. Med digital teknik kan de se varandra och kommunicera i real tid. Verktygen som används ger möjlighet för de studerande att tillsammans diskutera, analysera, dela erfarenheter och testa sina argument och kunskaper med stöd av utbildaren.

För vidare information om årets tilldelning se Myndigheten för Yrkeshögskolan.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se

 

Affärsområdeschef Yrkeshögskola  

YA Holding AB (publ)

Att. Josefin Born-Nilsson

Tel.nr: 46 (0) 72 718 76 16

E-post: josefin.born-nilsson@ya.se