Mina studier

YrkesAkademin erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

24 februari, 2023

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades genom kallelse den 7 februari 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran enligt det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets hemsida.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-24 15:23 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se