Mina studier

YrkesAkademin behåller positionen som den främsta leverantören inom yrkesförarutbildning för buss

25 maj, 2021

Arbetsförmedlingen lämnade idag den 25 maj 2021 besked avseende upphandling av yrkesförarutbildning för buss. YrkesAkademin har i hård konkurrens vunnit en stor andel av upphandlingen. Enligt tilldelningsbeslutet avser Arbetsförmedlingen att teckna avtal med YrkesAkademin på 20 av 23 orter. Under den senaste avtalsperioden har YrkesAkademin haft avtal på totalt 21 orter.

YrkesAkademin befäster därmed positionen som den främsta leverantören av arbetsmarknadsutbildning och inom området yrkesförarutbildning för buss.

Värdet av det vunna avtalet beräknas till cirka 100 miljoner kronor årligen, vilket är ungefär i nivå med den senaste perioden för YrkesAkademin.

Avtalsperioden är ett år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett plus ett år, med start 1 augusti 2021. Från beslutsdagen finns en avtalsspärr till och med den 3 juni 2021. Om beslutet inte överprövas fastställer Arbetsförmedlingen beslutet efter avtalsspärren.

Dagens tilldelningsbeslut avser yrkesförarutbildning för buss. YrkesAkademin har, som tidigare meddelats, även tilldelats yrkesförarutbildning för lastbil på 25 av 27 orter. Det tilldelningsbeslutet är överprövat och YrkesAkademin avvaktar slutligt besked.

I en kommentar säger vd Martin Modig:

– Vi är stolta över att i hård konkurrens behålla vår position inom yrkesförarutbildning för buss. Med dagens beslut från Arbetsförmedlingen får vi möjlighet att även fortsättningsvis försörja Sveriges bussbolag med väl förberedda yrkesförare. Branschen har ett ständigt behov av nya yrkeschaufförer och vi är stolta över att ge många människor en chans till en karriär i en samhällskritisk yrkeskår.

– Precis som tidigare nämnt är vår ambition att fortsatt diversifiera verksamheten och vi fokuserar samtidigt på tillväxten inom våra övriga affärsområden av matchningstjänster, yrkesvux, yrkeshögskola samt privat- och företagsutbildning där vi de senaste åren expanderat kraftfullt.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 11:25 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se