Mina studier

YA:s CFO har sagt upp sig från sin anställning

28 augusti, 2023

YA Holding AB:s (publ) (”YA” eller ”Bolaget”) Chief Financial Officer (CFO) Antti Rokala har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar utanför koncernen.

Antti har varit anställd i Bolaget sedan 2019 och kommer att stå till YA:s förfogande under uppsägningstiden om 4 månader. En process för att rekrytera en ny CFO kommer att inledas omgående.

”Antti har under sin tid på YA bidragit till utvecklingen av koncernens ekonomifunktion och jag vill tacka honom för hans tid i YA och önska honom lycka till med sin nya tjänst” säger YA:s VD Martin Modig.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-28 16:53 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se