Mina studier

YA Invest har beslutat att ställa ut en option avseende avyttring av samtliga aktier i YA Holding

26 september, 2023

En extra bolagsstämma i YA Holding AB (publ) (”YA Holding”) moderbolag YA Invest AB (”YA Invest”), har idag beslutat att ställa ut en köpoption avseende en eventuell vederlagsfri avyttring av samtliga aktier i YA Holding. Köpoptionen avses att ställas ut till vissa innehavare av YA Holdings utestående obligationer med ISIN SE0016831150 (”Obligationslånet”). Beslutet är en följd av de diskussioner som ledde fram till att vissa innehavare av Obligationslånet ingick åtaganden om att lämna finansiering för YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB:s företagsrekonstruktion. Optionen avser aktierna i YA Holding och påverkar därmed inte direkt YA Holdings dotterbolag.

Utställandet av optionen påverkar inte den pant över aktierna i YA Holding som ställts till säkerhet för Obligationslånet och utnyttjandet av optionen förutsätter att innehavarna av Obligationslånet genom ett särskilt skriftligt förfarande lämnar sitt godkännande till att en överlåtelse av aktierna i YA Holding kan genomföras.

Innehavarna av köpoptionen avses få rätt att, i tillägg till att nyttja köpoptionen själva, anvisa annan köpare att nyttja köpoptionen. YA Invest avses även erhålla en säljoption innebärande en rätt att sälja samtliga sina aktier i YA Holding till innehavarna av köpoptionen, eller en köpare som anvisas av dem, från och med den 1 april 2024 om inte köpoptionen utnyttjas senast 31 mars 2024. Köp- och säljoptionen avses att ställas ut efter att det nu pågående skriftliga förfarandet under Obligationslånet har avslutats.

För mer information om bakgrunden till företagsrekonstruktionen klicka här: Länk

Avsändare:
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se