Mina studier

YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB begär förlängning av företagsrekonstruktionen

1 december, 2023

Som tidigare meddelats har YA Holding ABs (publ) (”YA Holding”) helägda dotterbolag YrkesAkademin AB inlett en företagsrekonstruktion efter att en ansökan om företagsrekonstruktion beviljades av Falu tingsrätt den 4 september 2023.

YrkesAkademin AB har idag lämnat in en begäran till tingsrätten om en förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre (3) månader fram till och med den 4 mars 2024. Rekonstruktören tillstyrker begäran om förlängning.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-01 19:20 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se