Mina studier

YA Holding senarelägger datum för offentliggörande av kvartalsrapport Q2 2023 till den 31 augusti 2023

27 augusti, 2023

Som tidigare meddelats har YA Holding AB (publ) haft för avsikt att offentliggöra sin kvartalsrapport Q2 2023 den 28 augusti 2023.

Styrelsen har idag beslutat att senarelägga datum för offentliggörande av kvartalsrapport Q2 2023 till den 31 augusti 2023.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se