Mina studier

YA Holding offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina socialt hållbarhetslänkade obligationer vid Nasdaq Stockholm

8 februari, 2022

YA Holding AB (publ) (”YA Holding”) emitterade den 17 december 2021 seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om 3m Stibor plus 875 bps.

Enligt obligationsvillkoren har YA Holding åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ya.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 10 februari 2022.

För mer information, kontakta:
Martin Modig, VD vid YA Holding AB (publ)
Tel: +46 (0) 72 369 66 80
E-post: martin.modig@ya.se

Antti Rokala, CFO vid YA Holding AB (publ)
Tel: +46 (0) 76 899 49 73
E-post: antti.rokala@ya.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 20:40 (CET).

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se