Mina studier

YA Holding AB publicerar årsredovisning för 2019

11 maj, 2020

Årsredovisningen avviker från den tidigare publicerande bokslutskommunikén.

  • YA har valt att inte ta med uppskjutna skattefordringar i balansräkningen för YA Holding AB samt YA-bolagen AB (dotterbolag) som ett resultat av revisionen. Balansposten uppskjuten skattefordran har därmed justerats med 11,9 mkr och det kvarvarande värdet är 6,8 mkr.
  • YrkesAkademin har även justerat vissa mindre väsentliga retrospektiva kostnader samt värdering av pensionsskuld den 2019-12-31.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se