Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q2 2020

24 augusti, 2020

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 april 2020 tom 30 juni 2020.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti klockan 11.15.