Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2022

25 maj, 2022

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2022 t o m 31 mars 2022.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-25 12:25 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

VD

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: 46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: 46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se