Mina studier

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q1 2020

29 maj, 2020

YA Holding AB (publ) offentliggör nu kvartalsrapport för perioden 1 januari 2020 tom 31 mars 2020.

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på www.ya.se

Denna information är sådan som YA Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 14.20.